Olof Olofsson

Namn

NamnOlof Olofsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

  • Personen är inte färdigutredd.

Händelser och registrerade yrken

Född≈1590, Västansjö, Norrbärke (W)
Död

Familj

FarOlof Larsson (≈1550 - ≈1615)
HalvbrorLars Olofsson (≈1575 - ≈1625)
HalvbrorNils Olofsson (≈1585 - )
HalvsysterRikmor Olofsdotter (≈1595 - 1670-06-23)

Släktskap

Treee4f9c08c1c93ace497dcd8fb6OlofOlofsson≈1590 - e4f2e626f8b2d6cddefbee6aff0OlofLarsson≈1550 - ≈1615e4f2e626f8b2d6cddefbee6aff0->e4f9c08c1c93ace497dcd8fb6e4f2e49a4fe254a7daa8ebcf8c3LarsOlofsson≈1575 - ≈1625e4f2e626f8b2d6cddefbee6aff0->e4f2e49a4fe254a7daa8ebcf8c3e4f9bfc55a8ff75f33d48629b1NilsOlofsson≈1585 - e4f2e626f8b2d6cddefbee6aff0->e4f9bfc55a8ff75f33d48629b1e4f9c11616e36b44bdd2ec0e629RikmorOlofsdotter≈1595 - 1670e4f2e626f8b2d6cddefbee6aff0->e4f9c11616e36b44bdd2ec0e629