Nils Larsson

Namn

NamnNils Larsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

  • Personen är inte färdigutredd.

Händelser och registrerade yrken

Född≈1608, Västansjö, Norrbärke (W)
Död

Familj

FarLars Olofsson (≈1575 - ≈1625)
HalvbrorOlof Larsson (≈1610 - )
HalvbrorAnders Larsson (1611 - 1690)
HalvsysterBrita Larsdotter (≈1615 - )
HalvsysterKarin Larsdotter (≈1618 - )

Släktskap

Treee4f9bac56024b8ddac941b40e3NilsLarsson≈1608 - e4f2e49a4fe254a7daa8ebcf8c3LarsOlofsson≈1575 - ≈1625e4f2e49a4fe254a7daa8ebcf8c3->e4f9bac56024b8ddac941b40e3e123eaf0a561b6d256b9a451c17AndersLarsson1611 - 1690e4f2e49a4fe254a7daa8ebcf8c3->e123eaf0a561b6d256b9a451c17e4f9bb994845495ed596232461dOlofLarsson≈1610 - e4f2e49a4fe254a7daa8ebcf8c3->e4f9bb994845495ed596232461de4f9bc4aa2251e3f50d77ff0e4fBritaLarsdotter≈1615 - e4f2e49a4fe254a7daa8ebcf8c3->e4f9bc4aa2251e3f50d77ff0e4fe4f9bccaee735e1d9f981b300deKarinLarsdotter≈1618 - e4f2e49a4fe254a7daa8ebcf8c3->e4f9bccaee735e1d9f981b300dee4f2e626f8b2d6cddefbee6aff0OlofLarsson≈1550 - ≈1615e4f2e626f8b2d6cddefbee6aff0->e4f2e49a4fe254a7daa8ebcf8c3