Lars Olofsson

Namn

NamnLars Olofsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Familj

FarOlof Larsson (≈1550 - ≈1615)
HalvbrorNils Olofsson (≈1585 - )
HalvbrorOlof Olofsson (≈1590 - )
HalvsysterRikmor Olofsdotter (≈1595 - 1670-06-23)
MakaN N
Vigsel≈1605
SonNils Larsson (≈1608 - )
SonOlof Larsson (≈1610 - )
SonAnders Larsson (1611 - 1690)
DotterBrita Larsdotter (≈1615 - )
DotterKarin Larsdotter (≈1618 - )

Släktskap

Treee4f2e49a4fe254a7daa8ebcf8c3LarsOlofsson≈1575 - ≈1625e123eaf0a561b6d256b9a451c17AndersLarsson1611 - 1690e4f2e49a4fe254a7daa8ebcf8c3->e123eaf0a561b6d256b9a451c17e4f9bac56024b8ddac941b40e3NilsLarsson≈1608 - e4f2e49a4fe254a7daa8ebcf8c3->e4f9bac56024b8ddac941b40e3e4f9bb994845495ed596232461dOlofLarsson≈1610 - e4f2e49a4fe254a7daa8ebcf8c3->e4f9bb994845495ed596232461de4f9bc4aa2251e3f50d77ff0e4fBritaLarsdotter≈1615 - e4f2e49a4fe254a7daa8ebcf8c3->e4f9bc4aa2251e3f50d77ff0e4fe4f9bccaee735e1d9f981b300deKarinLarsdotter≈1618 - e4f2e49a4fe254a7daa8ebcf8c3->e4f9bccaee735e1d9f981b300dee4f2e626f8b2d6cddefbee6aff0OlofLarsson≈1550 - ≈1615e4f2e626f8b2d6cddefbee6aff0->e4f2e49a4fe254a7daa8ebcf8c3e4f9bfc55a8ff75f33d48629b1NilsOlofsson≈1585 - e4f2e626f8b2d6cddefbee6aff0->e4f9bfc55a8ff75f33d48629b1e4f9c08c1c93ace497dcd8fb6OlofOlofsson≈1590 - e4f2e626f8b2d6cddefbee6aff0->e4f9c08c1c93ace497dcd8fb6e4f9c11616e36b44bdd2ec0e629RikmorOlofsdotter≈1595 - 1670e4f2e626f8b2d6cddefbee6aff0->e4f9c11616e36b44bdd2ec0e629