Erich Jacobsson

Namn

NamnErich Jacobsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född≈1520, Hagge, Norrbärke (W)
BosattLudvika, Ludvika (W)
Död[1540-1600] (beräknat)

Familj

FarJacob (≈1480 - ≈1550)
HalvbrorLars Jacobsson (≈1510 - [1530-1590])
HalvbrorOlof Jacobsson (≈1515 - ≈1570)
HalvbrorHans Jacobsson (≈1525 - [1525-1605])
HalvbrorNarfve Jåpsson (≈1530 - ≈1605)

Släktskap

Treee4f2df79ecd718f23b0cdd492cErichJacobsson≈1520 - [1540-1600]e4efc9f384c2e02a8ded08e5ce4Jacob≈1480 - ≈1550e4efc9f384c2e02a8ded08e5ce4->e4f2df79ecd718f23b0cdd492ce4efc785386591f42b43458daa0NarfveJåpsson≈1530 - ≈1605e4efc9f384c2e02a8ded08e5ce4->e4efc785386591f42b43458daa0e4f2de328ed55af9bebb0c5b87cLarsJacobsson≈1510 - [1530-1590]e4efc9f384c2e02a8ded08e5ce4->e4f2de328ed55af9bebb0c5b87ce4f2dee42292cd291e8c4be54d4OlofJacobsson≈1515 - ≈1570e4efc9f384c2e02a8ded08e5ce4->e4f2dee42292cd291e8c4be54d4e4f2e0186cf1dcb0ce80ae43b54HansJacobsson≈1525 - [1525-1605]e4efc9f384c2e02a8ded08e5ce4->e4f2e0186cf1dcb0ce80ae43b54