Widich Narfvesson

Namn

NamnWidich Narfvesson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

  • Personen är inte färdigutredd.

Händelser och registrerade yrken

Född≈1562, Hagge, Norrbärke (W)
Död

Familj

FarNarfve Jåpsson (≈1530 - ≈1605)
HalvbrorJacob Narfvesson (≈1560 - )
HalvbrorLars Narfvesson (≈1565 - )
HalvsysterKarin Narfvesdotter (≈1568 - )
HalvbrorOloff Narfvesson (≈1570 - ≈1630)
HalvsysterMarit Narfvesdotter (≈1572 - )
HalvsysterBrita Narfvesdotter (≈1575 - )

Släktskap

Treee4f2d9f7025637c190c85752dedWidichNarfvesson≈1562 - e4efc785386591f42b43458daa0NarfveJåpsson≈1530 - ≈1605e4efc785386591f42b43458daa0->e4f2d9f7025637c190c85752dede4efc717b42c0c546976030c88OloffNarfvesson≈1570 - ≈1630e4efc785386591f42b43458daa0->e4efc717b42c0c546976030c88e4f2d929e8236821118e2f636e1JacobNarfvesson≈1560 - e4efc785386591f42b43458daa0->e4f2d929e8236821118e2f636e1e4f2da95f43102504d3ba5ef70LarsNarfvesson≈1565 - e4efc785386591f42b43458daa0->e4f2da95f43102504d3ba5ef70e4f2db434b323dfc80165b51d46KarinNarfvesdotter≈1568 - e4efc785386591f42b43458daa0->e4f2db434b323dfc80165b51d46e4f2dbe81ae5140e2bb07fbe8fbMaritNarfvesdotter≈1572 - e4efc785386591f42b43458daa0->e4f2dbe81ae5140e2bb07fbe8fbe4f2dc7f18667522cff05a643f2BritaNarfvesdotter≈1575 - e4efc785386591f42b43458daa0->e4f2dc7f18667522cff05a643f2e4efc9f384c2e02a8ded08e5ce4Jacob≈1480 - ≈1550e4efc9f384c2e02a8ded08e5ce4->e4efc785386591f42b43458daa0