Narfve Jåpsson

Namn

NamnNarfve Jåpsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född≈1530, Hagge, Norrbärke (W)
Död≈1605, Narvgården, Hagge, Norrbärke (W)

Familj

FarJacob (≈1480 - ≈1550)
HalvbrorLars Jacobsson (≈1510 - [1530-1590])
HalvbrorOlof Jacobsson (≈1515 - ≈1570)
HalvbrorErich Jacobsson (≈1520 - [1540-1600])
HalvbrorHans Jacobsson (≈1525 - [1525-1605])
MakaN N
Vigsel≈1560
SonJacob Narfvesson (≈1560 - )
SonWidich Narfvesson (≈1562 - )
SonLars Narfvesson (≈1565 - )
DotterKarin Narfvesdotter (≈1568 - )
SonOloff Narfvesson (≈1570 - ≈1630)
DotterMarit Narfvesdotter (≈1572 - )
DotterBrita Narfvesdotter (≈1575 - )

Släktskap

Treee4efc785386591f42b43458daa0NarfveJåpsson≈1530 - ≈1605e4efc717b42c0c546976030c88OloffNarfvesson≈1570 - ≈1630e4efc785386591f42b43458daa0->e4efc717b42c0c546976030c88e4f2d929e8236821118e2f636e1JacobNarfvesson≈1560 - e4efc785386591f42b43458daa0->e4f2d929e8236821118e2f636e1e4f2d9f7025637c190c85752dedWidichNarfvesson≈1562 - e4efc785386591f42b43458daa0->e4f2d9f7025637c190c85752dede4f2da95f43102504d3ba5ef70LarsNarfvesson≈1565 - e4efc785386591f42b43458daa0->e4f2da95f43102504d3ba5ef70e4f2db434b323dfc80165b51d46KarinNarfvesdotter≈1568 - e4efc785386591f42b43458daa0->e4f2db434b323dfc80165b51d46e4f2dbe81ae5140e2bb07fbe8fbMaritNarfvesdotter≈1572 - e4efc785386591f42b43458daa0->e4f2dbe81ae5140e2bb07fbe8fbe4f2dc7f18667522cff05a643f2BritaNarfvesdotter≈1575 - e4efc785386591f42b43458daa0->e4f2dc7f18667522cff05a643f2e4efc9f384c2e02a8ded08e5ce4Jacob≈1480 - ≈1550e4efc9f384c2e02a8ded08e5ce4->e4efc785386591f42b43458daa0e4f2de328ed55af9bebb0c5b87cLarsJacobsson≈1510 - [1530-1590]e4efc9f384c2e02a8ded08e5ce4->e4f2de328ed55af9bebb0c5b87ce4f2dee42292cd291e8c4be54d4OlofJacobsson≈1515 - ≈1570e4efc9f384c2e02a8ded08e5ce4->e4f2dee42292cd291e8c4be54d4e4f2df79ecd718f23b0cdd492cErichJacobsson≈1520 - [1540-1600]e4efc9f384c2e02a8ded08e5ce4->e4f2df79ecd718f23b0cdd492ce4f2e0186cf1dcb0ce80ae43b54HansJacobsson≈1525 - [1525-1605]e4efc9f384c2e02a8ded08e5ce4->e4f2e0186cf1dcb0ce80ae43b54