Karin Olofsdotter

Namn

NamnKarin Olofsdotter

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Familj

FarOloff Narfvesson (≈1570 - ≈1630)
MorMarit (≈1590 - )
BrorWidich Olofsson (≈1610 - 1633)
BrorNarfve Olofsson (≈1615 - )
BrorLars Olofsson (≈1620 - )
HalvbrorTidich Olofsson (≈1605 - )
MakeAnders Larsson (1611 - 1690)
Vigsel≈1640
SonLars Andersson (≈1640 - )
DotterKarin Andersdotter (≈1642 - )
SonTidich Andersson (1644 - 1723-04-04)
SonWidich Andersson (1646 - [1696-1721])
SonAnders Andersson (1650 - 1693-10-21)
DotterElisabet Andersdotter (≈1655 - )
DotterKerstin Andersdotter (1657 - )
SonPehr Brandt (1658 - )

Släktskap

Treee4efc717b42c0c546976030c88OloffNarfvesson≈1570 - ≈1630e4f2d388bf21de5c06026d4f174TidichOlofsson≈1605 - e4efc717b42c0c546976030c88->e4f2d388bf21de5c06026d4f174family_e4efc717b42c0c546976030c88_e4efc73bdf56a7c078a25164131e4efc717b42c0c546976030c88->family_e4efc717b42c0c546976030c88_e4efc73bdf56a7c078a25164131e4efc785386591f42b43458daa0NarfveJåpsson≈1530 - ≈1605e4efc785386591f42b43458daa0->e4efc717b42c0c546976030c88e4efc9f384c2e02a8ded08e5ce4Jacob≈1480 - ≈1550e4efc9f384c2e02a8ded08e5ce4->e4efc785386591f42b43458daa0e123e6086ff1e47edf7b6946198WidichAndersson1646 - [1696-1721]e4efbefe1c841d0ad41d0c6f85cLarsAndersson≈1640 - e4efc0bae2cd4427f0a0c96840TidichAndersson1644 - 1723e4efc1f1f9927393a656d3a75e9AndersAndersson1650 - 1693e4efc421a86581e1d6eac8a1c8ePehrBrandt1658 - e123eaf0a561b6d256b9a451c17AndersLarsson1611 - 1690family_e123eaf0a561b6d256b9a451c17_e4efbddbbecba7c49f42d64716e123eaf0a561b6d256b9a451c17->family_e123eaf0a561b6d256b9a451c17_e4efbddbbecba7c49f42d64716e4f2d5b764d6df05ec73d081d4WidichOlofsson≈1610 - 1633e4f2d6cd4c56865e1ba0fb3bdafNarfveOlofsson≈1615 - e4f2d77785251f7138730d5b0cLarsOlofsson≈1620 - e4efbddbbecba7c49f42d64716KarinOlofsdotter1618 - 1697e4efbddbbecba7c49f42d64716->family_e123eaf0a561b6d256b9a451c17_e4efbddbbecba7c49f42d64716e4efc73bdf56a7c078a25164131Marit≈1590 - e4efc73bdf56a7c078a25164131->family_e4efc717b42c0c546976030c88_e4efc73bdf56a7c078a25164131e4efbfca1e025d442ff7d3df8f3KarinAndersdotter≈1642 - e4efc2dc4e7333efb5b7c8669ElisabetAndersdotter≈1655 - e4efc3856cf165606b6bf3dc57dKerstinAndersdotter1657 - family_e4efc717b42c0c546976030c88_e4efc73bdf56a7c078a25164131->e4f2d5b764d6df05ec73d081d4family_e4efc717b42c0c546976030c88_e4efc73bdf56a7c078a25164131->e4f2d6cd4c56865e1ba0fb3bdaffamily_e4efc717b42c0c546976030c88_e4efc73bdf56a7c078a25164131->e4f2d77785251f7138730d5b0cfamily_e4efc717b42c0c546976030c88_e4efc73bdf56a7c078a25164131->e4efbddbbecba7c49f42d64716family_e123eaf0a561b6d256b9a451c17_e4efbddbbecba7c49f42d64716->e123e6086ff1e47edf7b6946198family_e123eaf0a561b6d256b9a451c17_e4efbddbbecba7c49f42d64716->e4efbefe1c841d0ad41d0c6f85cfamily_e123eaf0a561b6d256b9a451c17_e4efbddbbecba7c49f42d64716->e4efc0bae2cd4427f0a0c96840family_e123eaf0a561b6d256b9a451c17_e4efbddbbecba7c49f42d64716->e4efc1f1f9927393a656d3a75e9family_e123eaf0a561b6d256b9a451c17_e4efbddbbecba7c49f42d64716->e4efc421a86581e1d6eac8a1c8efamily_e123eaf0a561b6d256b9a451c17_e4efbddbbecba7c49f42d64716->e4efbfca1e025d442ff7d3df8f3family_e123eaf0a561b6d256b9a451c17_e4efbddbbecba7c49f42d64716->e4efc2dc4e7333efb5b7c8669family_e123eaf0a561b6d256b9a451c17_e4efbddbbecba7c49f42d64716->e4efc3856cf165606b6bf3dc57d