Barbro Olofsdotter

Namn

NamnBarbro Olofsdotter

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

  • Personen är inte färdigutredd.

Händelser och registrerade yrken

Född≈1585, Lernbo, Norrbärke (W)
Död

Familj

FarOlof Larsson (≈1535 - ≈1615)
MorKirstin Jonsdotter (≈1540 - )
BrorSven Olofsson (≈1570 - )
SysterBrita Olofsdotter (≈1572 - 1668-04-05)
SysterRikmor Olofsdotter (≈1575 - )
BrorAnders Olofsson (≈1578 - )
SysterMargreta Olofsdotter (≈1580 - )
BrorHans Olofsson (≈1582 - )
BrorOlof Olofsson (1587 - 1668-02-23)
SysterAnna Olofsdotter (≈1590 - )

Släktskap

Treee4dcb66684f7d616c89796b9b0fOlofLarsson≈1535 - ≈1615family_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778ce4dcb66684f7d616c89796b9b0f->family_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778ce4dcb770ca4431df202946d2837LarsAndersson≈1510 - ≈1570e4dcb770ca4431df202946d2837->e4dcb66684f7d616c89796b9b0fe4dcb7d8cb85005f6bcca337254Anders≈1490 - [1535-1570]e4dcb7d8cb85005f6bcca337254->e4dcb770ca4431df202946d2837e4c8bb640372c5952a1bcb12f79OlofOlofsson1587 - 1668e4dcbe2cce66e9489bbc6cea8b3SvenOlofsson≈1570 - e4dcc064155ad8903b040eeedbAndersOlofsson≈1578 - e4dcc1a39b969046d4fe003d427HansOlofsson≈1582 - e4dcc25004f1698948344379774BarbroOlofsdotter≈1585 - e4dcb6b1de742c7adeaa728778cKirstinJonsdotter≈1540 - e4dcb6b1de742c7adeaa728778c->family_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778ce4dcbedeff347440194fc98c513BritaOlofsdotter≈1572 - 1668e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2RikmorOlofsdotter≈1575 - e4dcc0f85be7b68615b3afe28ebMargretaOlofsdotter≈1580 - e4dcc2f516c57fc7c5869292bb4AnnaOlofsdotter≈1590 - family_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778c->e4c8bb640372c5952a1bcb12f79family_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778c->e4dcbe2cce66e9489bbc6cea8b3family_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778c->e4dcc064155ad8903b040eeedbfamily_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778c->e4dcc1a39b969046d4fe003d427family_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778c->e4dcc25004f1698948344379774family_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778c->e4dcbedeff347440194fc98c513family_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778c->e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2family_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778c->e4dcc0f85be7b68615b3afe28ebfamily_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778c->e4dcc2f516c57fc7c5869292bb4