Rikmor Olofsdotter

Namn

NamnRikmor Olofsdotter

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född≈1575, Lernbo, Norrbärke (W)
BosattSnöå, Norrbärke (W)
Död

Familj

FarOlof Larsson (≈1535 - ≈1615)
MorKirstin Jonsdotter (≈1540 - )
BrorSven Olofsson (≈1570 - )
SysterBrita Olofsdotter (≈1572 - 1668-04-05)
BrorAnders Olofsson (≈1578 - )
SysterMargreta Olofsdotter (≈1580 - )
BrorHans Olofsson (≈1582 - )
SysterBarbro Olofsdotter (≈1585 - )
BrorOlof Olofsson (1587 - 1668-02-23)
SysterAnna Olofsdotter (≈1590 - )
MakeErich Jonsson (≈1570 - ≈1640)
Vigsel≈1595
DotterSara Ersdotter (≈1595 - 1669-12-05)
SonPehr Erichsson (1600 - )
DotterKerstin Erichsdotter (≈1605 - )
SonErich Erichsson (≈1610 - 1682)
DotterAnna Erichsdotter (1612 - )
SonJohan Erichsson (≈1615 - 1675)
SonHans Erichsson (≈1618 - )
DotterMargreta Erichsdotter (≈1620 - )

Släktskap

Treee4dcb66684f7d616c89796b9b0fOlofLarsson≈1535 - ≈1615family_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778ce4dcb66684f7d616c89796b9b0f->family_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778ce4dcb770ca4431df202946d2837LarsAndersson≈1510 - ≈1570e4dcb770ca4431df202946d2837->e4dcb66684f7d616c89796b9b0fe4dcb7d8cb85005f6bcca337254Anders≈1490 - [1535-1570]e4dcb7d8cb85005f6bcca337254->e4dcb770ca4431df202946d2837e4fcebf8e1b797a2c521e56034dErichErichsson≈1610 - 1682e50687d6fff7d801a64a87ac797PehrErichsson1600 - e5068a80a0459412703fe92612bJohanErichsson≈1615 - 1675e5068b2e5a5427a008ad92a32c8HansErichsson≈1618 - e4fcee62b0d1c345f526928cbd9ErichJonsson≈1570 - ≈1640family_e4fcee62b0d1c345f526928cbd9_e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2e4fcee62b0d1c345f526928cbd9->family_e4fcee62b0d1c345f526928cbd9_e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2e4c8bb640372c5952a1bcb12f79OlofOlofsson1587 - 1668e4dcbe2cce66e9489bbc6cea8b3SvenOlofsson≈1570 - e4dcc064155ad8903b040eeedbAndersOlofsson≈1578 - e4dcc1a39b969046d4fe003d427HansOlofsson≈1582 - e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2RikmorOlofsdotter≈1575 - e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2->family_e4fcee62b0d1c345f526928cbd9_e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2e4dcb6b1de742c7adeaa728778cKirstinJonsdotter≈1540 - e4dcb6b1de742c7adeaa728778c->family_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778ce5068939fa843d942621ebd1a14KerstinErichsdotter≈1605 - e50689e5c3e50fcc33a9e4a8facAnnaErichsdotter1612 - e5068bc015b206eaeb867996845MargretaErichsdotter≈1620 - e617fd851197edc82077fe93398SaraErsdotter≈1595 - 1669e4dcbedeff347440194fc98c513BritaOlofsdotter≈1572 - 1668e4dcc0f85be7b68615b3afe28ebMargretaOlofsdotter≈1580 - e4dcc25004f1698948344379774BarbroOlofsdotter≈1585 - e4dcc2f516c57fc7c5869292bb4AnnaOlofsdotter≈1590 - family_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778c->e4c8bb640372c5952a1bcb12f79family_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778c->e4dcbe2cce66e9489bbc6cea8b3family_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778c->e4dcc064155ad8903b040eeedbfamily_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778c->e4dcc1a39b969046d4fe003d427family_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778c->e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2family_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778c->e4dcbedeff347440194fc98c513family_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778c->e4dcc0f85be7b68615b3afe28ebfamily_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778c->e4dcc25004f1698948344379774family_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778c->e4dcc2f516c57fc7c5869292bb4family_e4fcee62b0d1c345f526928cbd9_e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2->e4fcebf8e1b797a2c521e56034dfamily_e4fcee62b0d1c345f526928cbd9_e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2->e50687d6fff7d801a64a87ac797family_e4fcee62b0d1c345f526928cbd9_e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2->e5068a80a0459412703fe92612bfamily_e4fcee62b0d1c345f526928cbd9_e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2->e5068b2e5a5427a008ad92a32c8family_e4fcee62b0d1c345f526928cbd9_e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2->e5068939fa843d942621ebd1a14family_e4fcee62b0d1c345f526928cbd9_e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2->e50689e5c3e50fcc33a9e4a8facfamily_e4fcee62b0d1c345f526928cbd9_e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2->e5068bc015b206eaeb867996845family_e4fcee62b0d1c345f526928cbd9_e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2->e617fd851197edc82077fe93398