Anders Olofsson

Namn

NamnAnders Olofsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

  • Personen är inte färdigutredd.

Händelser och registrerade yrken

Född≈1620, Snöå, Norrbärke (W)
Död1674, Snöå, Norrbärke (W)

Familj

FarOlof Olofsson (1587 - 1668-02-23)
MorBrita Jönsdotter (≈1585 - ≈1640)
BrorLars Olofsson (≈1608 - 1662-03-19)
SysterKerstin Olofsdotter (≈1610 - ≈1640)
SysterRikmor Olofsdotter (1612 - )
SysterMargreta Olofsdotter (1614 - )
SysterKarin Olofsdotter (1615 - 1690)
SysterMalin Olofsdotter (1616 - )
BrorOlof Olofsson (≈1618 - )

Släktskap

Treee4dca939cd836a67c21393d431eAndersOlofsson≈1620 - 1674e4c8bb640372c5952a1bcb12f79OlofOlofsson1587 - 1668family_e4c8bb640372c5952a1bcb12f79_e4c8bb7f7ed4c1ac6e1b0024217e4c8bb640372c5952a1bcb12f79->family_e4c8bb640372c5952a1bcb12f79_e4c8bb7f7ed4c1ac6e1b0024217e4dcb66684f7d616c89796b9b0fOlofLarsson≈1535 - ≈1615family_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778ce4dcb66684f7d616c89796b9b0f->family_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778ce4dcb770ca4431df202946d2837LarsAndersson≈1510 - ≈1570e4dcb770ca4431df202946d2837->e4dcb66684f7d616c89796b9b0fe4dca2cb9c12d6f1af71d0c4141JönsOlofsson≈1550 - family_e4dca2cb9c12d6f1af71d0c4141_e4dca3059f360921f3c9398e969e4dca2cb9c12d6f1af71d0c4141->family_e4dca2cb9c12d6f1af71d0c4141_e4dca3059f360921f3c9398e969e4c8b9d59a9a54246e4f8ee7bbLarsOlofsson≈1608 - 1662e4dca8a81bd2e392e3095f5bf69OlofOlofsson≈1618 - e4dcb6b1de742c7adeaa728778cKirstinJonsdotter≈1540 - e4dcb6b1de742c7adeaa728778c->family_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778ce4c8bb7f7ed4c1ac6e1b0024217BritaJönsdotter≈1585 - ≈1640e4c8bb7f7ed4c1ac6e1b0024217->family_e4c8bb640372c5952a1bcb12f79_e4c8bb7f7ed4c1ac6e1b0024217e4dca3059f360921f3c9398e969MaritLarsdotter≈1550 - e4dca3059f360921f3c9398e969->family_e4dca2cb9c12d6f1af71d0c4141_e4dca3059f360921f3c9398e969e4dca63c17c452f56c4d9c25d5cRikmorOlofsdotter1612 - e4dca6ea6225138b9506e57db2fMargretaOlofsdotter1614 - e4dca809f9c10f5544fdcb0acaMalinOlofsdotter1616 - e5de2baa0b62dcfa7f7a1122321KerstinOlofsdotter≈1610 - ≈1640e61176039822a9695ad1e27fe8fKarinOlofsdotter1615 - 1690family_e4c8bb640372c5952a1bcb12f79_e4c8bb7f7ed4c1ac6e1b0024217->e4dca939cd836a67c21393d431efamily_e4c8bb640372c5952a1bcb12f79_e4c8bb7f7ed4c1ac6e1b0024217->e4c8b9d59a9a54246e4f8ee7bbfamily_e4c8bb640372c5952a1bcb12f79_e4c8bb7f7ed4c1ac6e1b0024217->e4dca8a81bd2e392e3095f5bf69family_e4c8bb640372c5952a1bcb12f79_e4c8bb7f7ed4c1ac6e1b0024217->e4dca63c17c452f56c4d9c25d5cfamily_e4c8bb640372c5952a1bcb12f79_e4c8bb7f7ed4c1ac6e1b0024217->e4dca6ea6225138b9506e57db2ffamily_e4c8bb640372c5952a1bcb12f79_e4c8bb7f7ed4c1ac6e1b0024217->e4dca809f9c10f5544fdcb0acafamily_e4c8bb640372c5952a1bcb12f79_e4c8bb7f7ed4c1ac6e1b0024217->e5de2baa0b62dcfa7f7a1122321family_e4c8bb640372c5952a1bcb12f79_e4c8bb7f7ed4c1ac6e1b0024217->e61176039822a9695ad1e27fe8ffamily_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778c->e4c8bb640372c5952a1bcb12f79family_e4dca2cb9c12d6f1af71d0c4141_e4dca3059f360921f3c9398e969->e4c8bb7f7ed4c1ac6e1b0024217