Marit Olofsdotter

Namn

NamnMarit Olofsdotter

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född≈1620, Kittlingsberg, Norrbärke (W)
Död[1620-1700] (beräknat)

Familj

FarOlof Larsson (≈1580 - ≈1665)
MorKarin ([1587-1592] - [1671-1680])
BrorJacob Olofsson (≈1610 - 1698)
BrorThomas Olofsson (≈1615 - )
BrorAbraham Olofsson (≈1625 - )
SysterLisbeth Olofsdotter (1632 - )

Släktskap

Treedd88077e125324a686e59033a1fOlofLarsson≈1580 - ≈1665family_dd88077e125324a686e59033a1f_dd8807add5d5c0f3260855b12d8dd88077e125324a686e59033a1f->family_dd88077e125324a686e59033a1f_dd8807add5d5c0f3260855b12d8e4d66a57f4e38c962b464f564dcLarsNilsson≈1540 - ≈1630e4d66a57f4e38c962b464f564dc->dd88077e125324a686e59033a1fdd88042a709f800e45a850a31bJacobOlofsson≈1610 - 1698e4d66b31dde538009b138cc00ceThomasOlofsson≈1615 - e4d66c7c1442cb383512ab77466AbrahamOlofsson≈1625 - e4d66bf6cd3492801833fff701MaritOlofsdotter≈1620 - [1620-1700]dd8807add5d5c0f3260855b12d8Karin[1587-1592] - [1671-1680]dd8807add5d5c0f3260855b12d8->family_dd88077e125324a686e59033a1f_dd8807add5d5c0f3260855b12d8e4d66d2a387356fce48a94d87ebLisbethOlofsdotter1632 - family_dd88077e125324a686e59033a1f_dd8807add5d5c0f3260855b12d8->dd88042a709f800e45a850a31bfamily_dd88077e125324a686e59033a1f_dd8807add5d5c0f3260855b12d8->e4d66b31dde538009b138cc00cefamily_dd88077e125324a686e59033a1f_dd8807add5d5c0f3260855b12d8->e4d66c7c1442cb383512ab77466family_dd88077e125324a686e59033a1f_dd8807add5d5c0f3260855b12d8->e4d66bf6cd3492801833fff701family_dd88077e125324a686e59033a1f_dd8807add5d5c0f3260855b12d8->e4d66d2a387356fce48a94d87eb