Brita Jönsdotter

Namn

NamnBrita Jönsdotter

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född≈1585, Berg, Stora Tuna (W)
BosattSnöå, Norrbärke (W)
Död≈1640, Snöå, Norrbärke (W)

Familj

FarJöns Olofsson (≈1550 - )
MorMarit Larsdotter (≈1550 - )
BrorGöran Jönsson (≈1580 - )
BrorMatts Jönsson (≈1590 - )
MakeOlof Olofsson (1587 - 1668-02-23)
Vigsel≈1608
SonLars Olofsson (≈1608 - 1662-03-19)
DotterKerstin Olofsdotter (≈1610 - ≈1640)
DotterRikmor Olofsdotter (1612 - )
DotterMargreta Olofsdotter (1614 - )
DotterKarin Olofsdotter (1615 - 1690)
DotterMalin Olofsdotter (1616 - )
SonOlof Olofsson (≈1618 - )
SonAnders Olofsson (≈1620 - 1674)

Släktskap

Treee4dca2cb9c12d6f1af71d0c4141JönsOlofsson≈1550 - family_e4dca2cb9c12d6f1af71d0c4141_e4dca3059f360921f3c9398e969e4dca2cb9c12d6f1af71d0c4141->family_e4dca2cb9c12d6f1af71d0c4141_e4dca3059f360921f3c9398e969e4c8b9d59a9a54246e4f8ee7bbLarsOlofsson≈1608 - 1662e4dca8a81bd2e392e3095f5bf69OlofOlofsson≈1618 - e4dca939cd836a67c21393d431eAndersOlofsson≈1620 - 1674e4c8bb640372c5952a1bcb12f79OlofOlofsson1587 - 1668family_e4c8bb640372c5952a1bcb12f79_e4c8bb7f7ed4c1ac6e1b0024217e4c8bb640372c5952a1bcb12f79->family_e4c8bb640372c5952a1bcb12f79_e4c8bb7f7ed4c1ac6e1b0024217e4dcb1196d3263ca8609f2107d0GöranJönsson≈1580 - e4dcb23d03932a16a0c881db6e4MattsJönsson≈1590 - e4c8bb7f7ed4c1ac6e1b0024217BritaJönsdotter≈1585 - ≈1640e4c8bb7f7ed4c1ac6e1b0024217->family_e4c8bb640372c5952a1bcb12f79_e4c8bb7f7ed4c1ac6e1b0024217e4dca3059f360921f3c9398e969MaritLarsdotter≈1550 - e4dca3059f360921f3c9398e969->family_e4dca2cb9c12d6f1af71d0c4141_e4dca3059f360921f3c9398e969e4dca63c17c452f56c4d9c25d5cRikmorOlofsdotter1612 - e4dca6ea6225138b9506e57db2fMargretaOlofsdotter1614 - e4dca809f9c10f5544fdcb0acaMalinOlofsdotter1616 - e5de2baa0b62dcfa7f7a1122321KerstinOlofsdotter≈1610 - ≈1640e61176039822a9695ad1e27fe8fKarinOlofsdotter1615 - 1690family_e4dca2cb9c12d6f1af71d0c4141_e4dca3059f360921f3c9398e969->e4dcb1196d3263ca8609f2107d0family_e4dca2cb9c12d6f1af71d0c4141_e4dca3059f360921f3c9398e969->e4dcb23d03932a16a0c881db6e4family_e4dca2cb9c12d6f1af71d0c4141_e4dca3059f360921f3c9398e969->e4c8bb7f7ed4c1ac6e1b0024217family_e4c8bb640372c5952a1bcb12f79_e4c8bb7f7ed4c1ac6e1b0024217->e4c8b9d59a9a54246e4f8ee7bbfamily_e4c8bb640372c5952a1bcb12f79_e4c8bb7f7ed4c1ac6e1b0024217->e4dca8a81bd2e392e3095f5bf69family_e4c8bb640372c5952a1bcb12f79_e4c8bb7f7ed4c1ac6e1b0024217->e4dca939cd836a67c21393d431efamily_e4c8bb640372c5952a1bcb12f79_e4c8bb7f7ed4c1ac6e1b0024217->e4dca63c17c452f56c4d9c25d5cfamily_e4c8bb640372c5952a1bcb12f79_e4c8bb7f7ed4c1ac6e1b0024217->e4dca6ea6225138b9506e57db2ffamily_e4c8bb640372c5952a1bcb12f79_e4c8bb7f7ed4c1ac6e1b0024217->e4dca809f9c10f5544fdcb0acafamily_e4c8bb640372c5952a1bcb12f79_e4c8bb7f7ed4c1ac6e1b0024217->e5de2baa0b62dcfa7f7a1122321family_e4c8bb640372c5952a1bcb12f79_e4c8bb7f7ed4c1ac6e1b0024217->e61176039822a9695ad1e27fe8f