Olof Olofsson

Namn

NamnOlof Olofsson
Alternativt namnOlof Olsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född1587, Lernbo, Norrbärke (W)
Död1668-02-23, Snöå, Norrbärke (W)

Familj

FarOlof Larsson (≈1535 - ≈1615)
MorKirstin Jonsdotter (≈1540 - )
BrorSven Olofsson (≈1570 - )
SysterBrita Olofsdotter (≈1572 - 1668-04-05)
SysterRikmor Olofsdotter (≈1575 - )
BrorAnders Olofsson (≈1578 - )
SysterMargreta Olofsdotter (≈1580 - )
BrorHans Olofsson (≈1582 - )
SysterBarbro Olofsdotter (≈1585 - )
SysterAnna Olofsdotter (≈1590 - )
MakaBrita Jönsdotter (≈1585 - ≈1640)
Vigsel≈1608
SonLars Olofsson (≈1608 - 1662-03-19)
DotterKerstin Olofsdotter (≈1610 - ≈1640)
DotterRikmor Olofsdotter (1612 - )
DotterMargreta Olofsdotter (1614 - )
DotterKarin Olofsdotter (1615 - 1690)
DotterMalin Olofsdotter (1616 - )
SonOlof Olofsson (≈1618 - )
SonAnders Olofsson (≈1620 - 1674)

Släktskap

Treee4c8bb640372c5952a1bcb12f79OlofOlofsson1587 - 1668family_e4c8bb640372c5952a1bcb12f79_e4c8bb7f7ed4c1ac6e1b0024217e4c8bb640372c5952a1bcb12f79->family_e4c8bb640372c5952a1bcb12f79_e4c8bb7f7ed4c1ac6e1b0024217e4dcb66684f7d616c89796b9b0fOlofLarsson≈1535 - ≈1615family_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778ce4dcb66684f7d616c89796b9b0f->family_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778ce4dcb770ca4431df202946d2837LarsAndersson≈1510 - ≈1570e4dcb770ca4431df202946d2837->e4dcb66684f7d616c89796b9b0fe4dcb7d8cb85005f6bcca337254Anders≈1490 - [1535-1570]e4dcb7d8cb85005f6bcca337254->e4dcb770ca4431df202946d2837e4c8b9d59a9a54246e4f8ee7bbLarsOlofsson≈1608 - 1662e4dca8a81bd2e392e3095f5bf69OlofOlofsson≈1618 - e4dca939cd836a67c21393d431eAndersOlofsson≈1620 - 1674e4dcbe2cce66e9489bbc6cea8b3SvenOlofsson≈1570 - e4dcc064155ad8903b040eeedbAndersOlofsson≈1578 - e4dcc1a39b969046d4fe003d427HansOlofsson≈1582 - e4dcb6b1de742c7adeaa728778cKirstinJonsdotter≈1540 - e4dcb6b1de742c7adeaa728778c->family_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778ce4dca63c17c452f56c4d9c25d5cRikmorOlofsdotter1612 - e4dca6ea6225138b9506e57db2fMargretaOlofsdotter1614 - e4dca809f9c10f5544fdcb0acaMalinOlofsdotter1616 - e5de2baa0b62dcfa7f7a1122321KerstinOlofsdotter≈1610 - ≈1640e61176039822a9695ad1e27fe8fKarinOlofsdotter1615 - 1690e4c8bb7f7ed4c1ac6e1b0024217BritaJönsdotter≈1585 - ≈1640e4c8bb7f7ed4c1ac6e1b0024217->family_e4c8bb640372c5952a1bcb12f79_e4c8bb7f7ed4c1ac6e1b0024217e4dcbedeff347440194fc98c513BritaOlofsdotter≈1572 - 1668e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2RikmorOlofsdotter≈1575 - e4dcc0f85be7b68615b3afe28ebMargretaOlofsdotter≈1580 - e4dcc25004f1698948344379774BarbroOlofsdotter≈1585 - e4dcc2f516c57fc7c5869292bb4AnnaOlofsdotter≈1590 - family_e4c8bb640372c5952a1bcb12f79_e4c8bb7f7ed4c1ac6e1b0024217->e4c8b9d59a9a54246e4f8ee7bbfamily_e4c8bb640372c5952a1bcb12f79_e4c8bb7f7ed4c1ac6e1b0024217->e4dca8a81bd2e392e3095f5bf69family_e4c8bb640372c5952a1bcb12f79_e4c8bb7f7ed4c1ac6e1b0024217->e4dca939cd836a67c21393d431efamily_e4c8bb640372c5952a1bcb12f79_e4c8bb7f7ed4c1ac6e1b0024217->e4dca63c17c452f56c4d9c25d5cfamily_e4c8bb640372c5952a1bcb12f79_e4c8bb7f7ed4c1ac6e1b0024217->e4dca6ea6225138b9506e57db2ffamily_e4c8bb640372c5952a1bcb12f79_e4c8bb7f7ed4c1ac6e1b0024217->e4dca809f9c10f5544fdcb0acafamily_e4c8bb640372c5952a1bcb12f79_e4c8bb7f7ed4c1ac6e1b0024217->e5de2baa0b62dcfa7f7a1122321family_e4c8bb640372c5952a1bcb12f79_e4c8bb7f7ed4c1ac6e1b0024217->e61176039822a9695ad1e27fe8ffamily_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778c->e4c8bb640372c5952a1bcb12f79family_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778c->e4dcbe2cce66e9489bbc6cea8b3family_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778c->e4dcc064155ad8903b040eeedbfamily_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778c->e4dcc1a39b969046d4fe003d427family_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778c->e4dcbedeff347440194fc98c513family_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778c->e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2family_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778c->e4dcc0f85be7b68615b3afe28ebfamily_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778c->e4dcc25004f1698948344379774family_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778c->e4dcc2f516c57fc7c5869292bb4