Nils Jonsson

Namn

NamnNils Jonsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född≈1575, Övre Starbo, Norrbärke (W)
Död

Familj

FarJoen Andersson (≈1540 - ≈1610)
HalvbrorAnders Sågmester (≈1570 - ≈1645)
HalvsysterMargreta Jonsdotter (≈1572 - )
HalvbrorHans Jonsson (≈1580 - )
HalvbrorOlof Jonsson (≈1585 - )
HalvsysterKarin Jonsdotter (≈1590 - )
MakaMargreta ([1580-1590] - )
Vigsel≈1610
DotterBrita Nilsdotter (≈1610 - )
SonHans Nilsson (≈1612 - ≈1655)
DotterMalin Nilsdotter (1615 - 1697)
SonPehr Nilsson (1620 - )
DotterAnna Nilsdotter (1622 - )
DotterLisbet Nilsdotter (≈1625 - )

Släktskap

Treee4c59ff33ca2e3b65999fec3586NilsJonsson≈1575 - family_e4c59ff33ca2e3b65999fec3586_e5103675ab93c9764d3c9c3a27ce4c59ff33ca2e3b65999fec3586->family_e4c59ff33ca2e3b65999fec3586_e5103675ab93c9764d3c9c3a27ce1f1f9ad2334a529aefed5644c9JoenAndersson≈1540 - ≈1610e1f1f9ad2334a529aefed5644c9->e4c59ff33ca2e3b65999fec3586e1f1f0da58e3083de68c54f7e13AndersSågmester≈1570 - ≈1645e1f1f9ad2334a529aefed5644c9->e1f1f0da58e3083de68c54f7e13e4c5a0a4d7f495f5e6f7581ff7bHansJonsson≈1580 - e1f1f9ad2334a529aefed5644c9->e4c5a0a4d7f495f5e6f7581ff7be4c5a183f7f15502092f174d4ccOlofJonsson≈1585 - e1f1f9ad2334a529aefed5644c9->e4c5a183f7f15502092f174d4cce4c59f424d533f4a376dd13356MargretaJonsdotter≈1572 - e1f1f9ad2334a529aefed5644c9->e4c59f424d533f4a376dd13356e4c5a22c04727514d0e955af4e2KarinJonsdotter≈1590 - e1f1f9ad2334a529aefed5644c9->e4c5a22c04727514d0e955af4e2e1f1f9d1cbe5941654e93c9b066AndersFinne≈1500 - ≈1570e1f1f9d1cbe5941654e93c9b066->e1f1f9ad2334a529aefed5644c9e51038a722077fe6cd570cbda64HansNilsson≈1612 - ≈1655e510393cc4f7673bf5a08859907PehrNilsson1620 - e5101b639d54829ab6382808a35MalinNilsdotter1615 - 1697e5103806d6d63de8b8cebfe4d4fBritaNilsdotter≈1610 - e51039c32e777917b639291296fAnnaNilsdotter1622 - e5103a5eccc6ba7f54afd26d3b5LisbetNilsdotter≈1625 - e5103675ab93c9764d3c9c3a27cMargreta[1580-1590] - e5103675ab93c9764d3c9c3a27c->family_e4c59ff33ca2e3b65999fec3586_e5103675ab93c9764d3c9c3a27cfamily_e4c59ff33ca2e3b65999fec3586_e5103675ab93c9764d3c9c3a27c->e51038a722077fe6cd570cbda64family_e4c59ff33ca2e3b65999fec3586_e5103675ab93c9764d3c9c3a27c->e510393cc4f7673bf5a08859907family_e4c59ff33ca2e3b65999fec3586_e5103675ab93c9764d3c9c3a27c->e5101b639d54829ab6382808a35family_e4c59ff33ca2e3b65999fec3586_e5103675ab93c9764d3c9c3a27c->e5103806d6d63de8b8cebfe4d4ffamily_e4c59ff33ca2e3b65999fec3586_e5103675ab93c9764d3c9c3a27c->e51039c32e777917b639291296ffamily_e4c59ff33ca2e3b65999fec3586_e5103675ab93c9764d3c9c3a27c->e5103a5eccc6ba7f54afd26d3b5