Karin Hemmingsdotter

Namn

NamnKarin Hemmingsdotter

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Familj

FarHemming Andersson (≈1595 - ≈1675)
MorMargareta Cortsdotter (≈1600 - [1635-1675])
BrorPehr Hemmingsson (1620 - )
BrorJonas Hemmingsson (≈1622 - )
BrorJohan Hemmingsson (1624 - 1698)
BrorAnders Hemmingsson (≈1630 - )
SysterAnna Hemmingsdotter (≈1632 - )
SysterKerstin Hemmingsdotter (≈1635 - 1698)
MakeHans Larsson (1624 - 1698)
Vigsel≈1650
SonPer Hansson (1652 - 1698)
DotterMargreta Hansdotter (≈1655 - )
SonJohan Hansson (1662-03-16 - [1662-1682])
DotterKerstin Hansdotter (1663-02-11 - [1663-1684])
SonSamuel Hansson (1664-05-01 - )
SonLars Hansson (1669-12-19 - 1697)
DotterLisbeth Hansdotter (1673-08-17 - )

Släktskap

Treee1f1ebd0af1334d6675c4147dHemmingAndersson≈1595 - ≈1675family_e1f1ebd0af1334d6675c4147d_e1f1ebefad06104a67f505d3f7de1f1ebd0af1334d6675c4147d->family_e1f1ebd0af1334d6675c4147d_e1f1ebefad06104a67f505d3f7de1f1f0da58e3083de68c54f7e13AndersSågmester≈1570 - ≈1645family_e1f1f0da58e3083de68c54f7e13_e1f1f13930adca4dd5bb2516bfe1f1f0da58e3083de68c54f7e13->family_e1f1f0da58e3083de68c54f7e13_e1f1f13930adca4dd5bb2516bfe1f1f9ad2334a529aefed5644c9JoenAndersson≈1540 - ≈1610e1f1f9ad2334a529aefed5644c9->e1f1f0da58e3083de68c54f7e13e1f1f1a8808afd9d4deebf8194Vulgo CordtChristophersson≈1560 - [1606-1630]family_e1f1f1a8808afd9d4deebf8194_e1f1f1f947d4b99ac6cff8fa08be1f1f1a8808afd9d4deebf8194->family_e1f1f1a8808afd9d4deebf8194_e1f1f1f947d4b99ac6cff8fa08be062bfcc2201e87dd4f59706fecPerHansson1652 - 1698e599c81fa4756e2ee39e101b7b8JohanHansson1662 - [1662-1682]e599c99b03329e90446f38e66c5SamuelHansson1664 - e599ca2d0fb6c2493c24e5d8177LarsHansson1669 - 1697e56725eae38447993a0b209e6f3HansLarsson1624 - 1698family_e56725eae38447993a0b209e6f3_e4c596619e1205da6a011c422cce56725eae38447993a0b209e6f3->family_e56725eae38447993a0b209e6f3_e4c596619e1205da6a011c422cce1cb18d76076209d570cae36c82JohanHemmingsson1624 - 1698e4c593f29f45aab60fd993fce1dPehrHemmingsson1620 - e4c594b98e3195381777245409JonasHemmingsson≈1622 - e4c59736b43f9992d4fa4f1f9cAndersHemmingsson≈1630 - e4c596619e1205da6a011c422ccKarinHemmingsdotter≈1625 - 1674e4c596619e1205da6a011c422cc->family_e56725eae38447993a0b209e6f3_e4c596619e1205da6a011c422cce1f1f13930adca4dd5bb2516bfKarinOlofsdotter≈1570 - [1613-1645]e1f1f13930adca4dd5bb2516bf->family_e1f1f0da58e3083de68c54f7e13_e1f1f13930adca4dd5bb2516bfe1f1ebefad06104a67f505d3f7dMargaretaCortsdotter≈1600 - [1635-1675]e1f1ebefad06104a67f505d3f7d->family_e1f1ebd0af1334d6675c4147d_e1f1ebefad06104a67f505d3f7de1f1f1f947d4b99ac6cff8fa08bKarinOlofsdotter≈1570 - [1605-1645]e1f1f1f947d4b99ac6cff8fa08b->family_e1f1f1a8808afd9d4deebf8194_e1f1f1f947d4b99ac6cff8fa08be599c796fe02be981a97b295e83MargretaHansdotter≈1655 - e599c8f03ee690769a66c99dbb9KerstinHansdotter1663 - [1663-1684]e599caf66e773a5fd7d45f57f5dLisbethHansdotter1673 - e1f1e4f8fd1275916f760d619ddKerstinHemmingsdotter≈1635 - 1698e4c597ef6e4302dcdab2bdc85edAnnaHemmingsdotter≈1632 - family_e1f1ebd0af1334d6675c4147d_e1f1ebefad06104a67f505d3f7d->e1cb18d76076209d570cae36c82family_e1f1ebd0af1334d6675c4147d_e1f1ebefad06104a67f505d3f7d->e4c593f29f45aab60fd993fce1dfamily_e1f1ebd0af1334d6675c4147d_e1f1ebefad06104a67f505d3f7d->e4c594b98e3195381777245409family_e1f1ebd0af1334d6675c4147d_e1f1ebefad06104a67f505d3f7d->e4c59736b43f9992d4fa4f1f9cfamily_e1f1ebd0af1334d6675c4147d_e1f1ebefad06104a67f505d3f7d->e4c596619e1205da6a011c422ccfamily_e1f1ebd0af1334d6675c4147d_e1f1ebefad06104a67f505d3f7d->e1f1e4f8fd1275916f760d619ddfamily_e1f1ebd0af1334d6675c4147d_e1f1ebefad06104a67f505d3f7d->e4c597ef6e4302dcdab2bdc85edfamily_e1f1f0da58e3083de68c54f7e13_e1f1f13930adca4dd5bb2516bf->e1f1ebd0af1334d6675c4147dfamily_e1f1f1a8808afd9d4deebf8194_e1f1f1f947d4b99ac6cff8fa08b->e1f1ebefad06104a67f505d3f7dfamily_e56725eae38447993a0b209e6f3_e4c596619e1205da6a011c422cc->e062bfcc2201e87dd4f59706fecfamily_e56725eae38447993a0b209e6f3_e4c596619e1205da6a011c422cc->e599c81fa4756e2ee39e101b7b8family_e56725eae38447993a0b209e6f3_e4c596619e1205da6a011c422cc->e599c99b03329e90446f38e66c5family_e56725eae38447993a0b209e6f3_e4c596619e1205da6a011c422cc->e599ca2d0fb6c2493c24e5d8177family_e56725eae38447993a0b209e6f3_e4c596619e1205da6a011c422cc->e599c796fe02be981a97b295e83family_e56725eae38447993a0b209e6f3_e4c596619e1205da6a011c422cc->e599c8f03ee690769a66c99dbb9family_e56725eae38447993a0b209e6f3_e4c596619e1205da6a011c422cc->e599caf66e773a5fd7d45f57f5d