Sven Bengtsson

Namn

NamnSven Bengtsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

  • Personen är inte färdigutredd.

Händelser och registrerade yrken

Född≈1625, Holen, By, Norrbärke (W)
Död

Familj

FarBengt Larsson (≈1600 - [1669-1680])
MorN N (1599 - ≈1665-04-30)
SysterElisabet Bengtsdotter (≈1630 - [1670-1710])
BrorJonas Bengtsson (≈1632 - )
SysterKerstin Bengtsdotter (≈1635 - ≈1715-01-23)

Släktskap

Treee4bfb2c379d6979b746e92d27caSvenBengtsson≈1625 - e4bfae0712d3ecf4b1e9c03c32cBengtLarsson≈1600 - [1669-1680]family_e4bfae0712d3ecf4b1e9c03c32c_e4bfaf4645e27e1e9a51452e0b5e4bfae0712d3ecf4b1e9c03c32c->family_e4bfae0712d3ecf4b1e9c03c32c_e4bfaf4645e27e1e9a51452e0b5e4bfb6575f27a8eda6ae095368bLarsOlofsson≈1575 - ≈1640e4bfb6575f27a8eda6ae095368b->e4bfae0712d3ecf4b1e9c03c32ce4bfb8e78b61542352e76832901OlofAndersson≈1540 - ≈1580family_e4bfb8e78b61542352e76832901_e4bfb92061d4cd3fac2650f4910e4bfb8e78b61542352e76832901->family_e4bfb8e78b61542352e76832901_e4bfb92061d4cd3fac2650f4910e4bfb43501a1b285455541d4bf9JonasBengtsson≈1632 - e4bfb92061d4cd3fac2650f4910MargretaPehrsdotter≈1545 - [1586-1625]e4bfb92061d4cd3fac2650f4910->family_e4bfb8e78b61542352e76832901_e4bfb92061d4cd3fac2650f4910e4bfaf4645e27e1e9a51452e0b51599 - ≈1665e4bfaf4645e27e1e9a51452e0b5->family_e4bfae0712d3ecf4b1e9c03c32c_e4bfaf4645e27e1e9a51452e0b5dd6ae2cac7112549249827a2f13KerstinBengtsdotter≈1635 - ≈1715e4bfb37bf807ce060967e3b6a76ElisabetBengtsdotter≈1630 - [1670-1710]family_e4bfae0712d3ecf4b1e9c03c32c_e4bfaf4645e27e1e9a51452e0b5->e4bfb2c379d6979b746e92d27cafamily_e4bfae0712d3ecf4b1e9c03c32c_e4bfaf4645e27e1e9a51452e0b5->e4bfb43501a1b285455541d4bf9family_e4bfae0712d3ecf4b1e9c03c32c_e4bfaf4645e27e1e9a51452e0b5->dd6ae2cac7112549249827a2f13family_e4bfae0712d3ecf4b1e9c03c32c_e4bfaf4645e27e1e9a51452e0b5->e4bfb37bf807ce060967e3b6a76family_e4bfb8e78b61542352e76832901_e4bfb92061d4cd3fac2650f4910->e4bfb6575f27a8eda6ae095368b