Lars Halfvardsson

Namn

NamnLars Halfvardsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född≈1600, By, Norrbärke (W)
BosattKlenshyttan, Ludvika (W)
Död[1644-1680] (beräknat)

Familj

FarHalfvard Esbiörnsson (≈1560 - ≈1630)
HalvbrorPehr Halfvarsson (≈1585 - [1635-1665])
HalvbrorKnut Halfvarsson (≈1590 - [1635-1670])
HalvsysterMarit Halfvarsdotter (≈1595 - [1620-1675])
HalvsysterKerstin Halvarsdotter (≈1605 - 1664)
HalvbrorHalfvard Halfvardsson (≈1610 - 1674)
MakaBrita Larsdotter (1608 - [1644-1723])
Vigsel≈1635
SonHalfvar Larsson (1638-02-01 - )
DotterBrita Larsdotter (1643 - ≈1708-08-27)

Släktskap

Treee4bc26f09ae2aed80a6188a7122LarsHalfvardsson≈1600 - [1644-1680]family_e4bc26f09ae2aed80a6188a7122_e4dc8c43d337bc4f5e035cc5eace4bc26f09ae2aed80a6188a7122->family_e4bc26f09ae2aed80a6188a7122_e4dc8c43d337bc4f5e035cc5eace4bc1e2aa486959b3c1562a0f22HalfvardEsbiörnsson≈1560 - ≈1630e4bc1e2aa486959b3c1562a0f22->e4bc26f09ae2aed80a6188a7122e4bc23271fc7dffaab4453ee7dbKnutHalfvarsson≈1590 - [1635-1670]e4bc1e2aa486959b3c1562a0f22->e4bc23271fc7dffaab4453ee7dbe4bc244e5784ebfcf49e46cfaa3PehrHalfvarsson≈1585 - [1635-1665]e4bc1e2aa486959b3c1562a0f22->e4bc244e5784ebfcf49e46cfaa3e4bc257d8b76921bddc31e8b74HalfvardHalfvardsson≈1610 - 1674e4bc1e2aa486959b3c1562a0f22->e4bc257d8b76921bddc31e8b74e35a917a9421cc185945bfa77fdKerstinHalvarsdotter≈1605 - 1664e4bc1e2aa486959b3c1562a0f22->e35a917a9421cc185945bfa77fde4bc27fba0142630ab6de91b0eaMaritHalfvarsdotter≈1595 - [1620-1675]e4bc1e2aa486959b3c1562a0f22->e4bc27fba0142630ab6de91b0eae4dc8d886462ca52001479e19f9HalfvarLarsson1638 - e09ca01f1ae769e67c6eed6675fBritaLarsdotter1643 - ≈1708e4dc8c43d337bc4f5e035cc5eacBritaLarsdotter1608 - [1644-1723]e4dc8c43d337bc4f5e035cc5eac->family_e4bc26f09ae2aed80a6188a7122_e4dc8c43d337bc4f5e035cc5eacfamily_e4bc26f09ae2aed80a6188a7122_e4dc8c43d337bc4f5e035cc5eac->e4dc8d886462ca52001479e19f9family_e4bc26f09ae2aed80a6188a7122_e4dc8c43d337bc4f5e035cc5eac->e09ca01f1ae769e67c6eed6675f