Karin Olofsdotter

Namn

NamnKarin Olofsdotter

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född≈1570
BosattGruvberget, Norrbärke (W)
Död[1613-1645] (beräknat)

Familj

MakeAnders Sågmester (≈1570 - ≈1645)
Vigsel≈1590
SonMatts Andersson (≈1590 - 1655)
SonOloff Andersson (≈1592 - )
SonHemming Andersson (≈1595 - ≈1675)
SonJon Andersson (≈1598 - )
DotterElin Andersdotter (≈1600 - )
DotterMarina Andersdotter (≈1605 - )
SonHans Andersson (≈1610 - )
DotterKarin Andersdotter (≈1612 - )

Släktskap

Treee1f1ebd0af1334d6675c4147dHemmingAndersson≈1595 - ≈1675e4c58a4278721988e23a7b74b39OloffAndersson≈1592 - e4c58afa4396e39d7a3eb400c34JonAndersson≈1598 - e4c58e6205c17a1ccea94b77bbcHansAndersson≈1610 - e560bde9e3c63593754e253af08MattsAndersson≈1590 - 1655e1f1f0da58e3083de68c54f7e13AndersSågmester≈1570 - ≈1645family_e1f1f0da58e3083de68c54f7e13_e1f1f13930adca4dd5bb2516bfe1f1f0da58e3083de68c54f7e13->family_e1f1f0da58e3083de68c54f7e13_e1f1f13930adca4dd5bb2516bfe1f1f13930adca4dd5bb2516bfKarinOlofsdotter≈1570 - [1613-1645]e1f1f13930adca4dd5bb2516bf->family_e1f1f0da58e3083de68c54f7e13_e1f1f13930adca4dd5bb2516bfe4c58bb893b3db3571303fc283fElinAndersdotter≈1600 - e4c58ca758d4923907cfb1e36ceMarinaAndersdotter≈1605 - e4c58f3cd442a321efbcccc6c1cKarinAndersdotter≈1612 - family_e1f1f0da58e3083de68c54f7e13_e1f1f13930adca4dd5bb2516bf->e1f1ebd0af1334d6675c4147dfamily_e1f1f0da58e3083de68c54f7e13_e1f1f13930adca4dd5bb2516bf->e4c58a4278721988e23a7b74b39family_e1f1f0da58e3083de68c54f7e13_e1f1f13930adca4dd5bb2516bf->e4c58afa4396e39d7a3eb400c34family_e1f1f0da58e3083de68c54f7e13_e1f1f13930adca4dd5bb2516bf->e4c58e6205c17a1ccea94b77bbcfamily_e1f1f0da58e3083de68c54f7e13_e1f1f13930adca4dd5bb2516bf->e560bde9e3c63593754e253af08family_e1f1f0da58e3083de68c54f7e13_e1f1f13930adca4dd5bb2516bf->e4c58bb893b3db3571303fc283ffamily_e1f1f0da58e3083de68c54f7e13_e1f1f13930adca4dd5bb2516bf->e4c58ca758d4923907cfb1e36cefamily_e1f1f0da58e3083de68c54f7e13_e1f1f13930adca4dd5bb2516bf->e4c58f3cd442a321efbcccc6c1c