Anders Sågmester

Namn

NamnAnders Sågmester
Alternativt namnAnders Jonsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Familj

FarJoen Andersson (≈1540 - ≈1610)
HalvsysterMargreta Jonsdotter (≈1572 - )
HalvbrorNils Jonsson (≈1575 - )
HalvbrorHans Jonsson (≈1580 - )
HalvbrorOlof Jonsson (≈1585 - )
HalvsysterKarin Jonsdotter (≈1590 - )
MakaKarin Olofsdotter (≈1570 - [1613-1645])
Vigsel≈1590
SonMatts Andersson (≈1590 - 1655)
SonOloff Andersson (≈1592 - )
SonHemming Andersson (≈1595 - ≈1675)
SonJon Andersson (≈1598 - )
DotterElin Andersdotter (≈1600 - )
DotterMarina Andersdotter (≈1605 - )
SonHans Andersson (≈1610 - )
DotterKarin Andersdotter (≈1612 - )

Släktskap

Treee1f1f0da58e3083de68c54f7e13AndersSågmester≈1570 - ≈1645family_e1f1f0da58e3083de68c54f7e13_e1f1f13930adca4dd5bb2516bfe1f1f0da58e3083de68c54f7e13->family_e1f1f0da58e3083de68c54f7e13_e1f1f13930adca4dd5bb2516bfe1f1f9ad2334a529aefed5644c9JoenAndersson≈1540 - ≈1610e1f1f9ad2334a529aefed5644c9->e1f1f0da58e3083de68c54f7e13e4c59ff33ca2e3b65999fec3586NilsJonsson≈1575 - e1f1f9ad2334a529aefed5644c9->e4c59ff33ca2e3b65999fec3586e4c5a0a4d7f495f5e6f7581ff7bHansJonsson≈1580 - e1f1f9ad2334a529aefed5644c9->e4c5a0a4d7f495f5e6f7581ff7be4c5a183f7f15502092f174d4ccOlofJonsson≈1585 - e1f1f9ad2334a529aefed5644c9->e4c5a183f7f15502092f174d4cce4c59f424d533f4a376dd13356MargretaJonsdotter≈1572 - e1f1f9ad2334a529aefed5644c9->e4c59f424d533f4a376dd13356e4c5a22c04727514d0e955af4e2KarinJonsdotter≈1590 - e1f1f9ad2334a529aefed5644c9->e4c5a22c04727514d0e955af4e2e1f1f9d1cbe5941654e93c9b066AndersFinne≈1500 - ≈1570e1f1f9d1cbe5941654e93c9b066->e1f1f9ad2334a529aefed5644c9e1f1ebd0af1334d6675c4147dHemmingAndersson≈1595 - ≈1675e4c58a4278721988e23a7b74b39OloffAndersson≈1592 - e4c58afa4396e39d7a3eb400c34JonAndersson≈1598 - e4c58e6205c17a1ccea94b77bbcHansAndersson≈1610 - e560bde9e3c63593754e253af08MattsAndersson≈1590 - 1655e4c58bb893b3db3571303fc283fElinAndersdotter≈1600 - e4c58ca758d4923907cfb1e36ceMarinaAndersdotter≈1605 - e4c58f3cd442a321efbcccc6c1cKarinAndersdotter≈1612 - e1f1f13930adca4dd5bb2516bfKarinOlofsdotter≈1570 - [1613-1645]e1f1f13930adca4dd5bb2516bf->family_e1f1f0da58e3083de68c54f7e13_e1f1f13930adca4dd5bb2516bffamily_e1f1f0da58e3083de68c54f7e13_e1f1f13930adca4dd5bb2516bf->e1f1ebd0af1334d6675c4147dfamily_e1f1f0da58e3083de68c54f7e13_e1f1f13930adca4dd5bb2516bf->e4c58a4278721988e23a7b74b39family_e1f1f0da58e3083de68c54f7e13_e1f1f13930adca4dd5bb2516bf->e4c58afa4396e39d7a3eb400c34family_e1f1f0da58e3083de68c54f7e13_e1f1f13930adca4dd5bb2516bf->e4c58e6205c17a1ccea94b77bbcfamily_e1f1f0da58e3083de68c54f7e13_e1f1f13930adca4dd5bb2516bf->e560bde9e3c63593754e253af08family_e1f1f0da58e3083de68c54f7e13_e1f1f13930adca4dd5bb2516bf->e4c58bb893b3db3571303fc283ffamily_e1f1f0da58e3083de68c54f7e13_e1f1f13930adca4dd5bb2516bf->e4c58ca758d4923907cfb1e36cefamily_e1f1f0da58e3083de68c54f7e13_e1f1f13930adca4dd5bb2516bf->e4c58f3cd442a321efbcccc6c1c