Erich Olofsson

Namn

NamnErich Olofsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Familj

FarOlof Halfvarsson (≈1580 - ≈1660)
MorKirstin Larsdotter (≈1580 - 1663-03-22)
BrorLars Olofsson (1605 - )
BrorOloff Olofsson (1608 - 1694-01-20)
BrorHalfvard Olofsson (≈1610 - 1664-02-21)
BrorWidich Olofsson (≈1615 - )
SysterKerstin Olofsdotter (≈1620 - )
BrorHans Olofsson (≈1622 - )
PartnerBrijta ([1623-1643] - )
PartnerAnna Eriksdotter ([1624-1644] - )
MakaBrita Pehrsdotter (1620 - 1702-05-04)
Vigsel≈1665
DotterAnna Erichsdotter (1663-08-09 - )
DotterKerstin Erichsdotter (1664-03-27 - [1664-1666])
DotterCherstin Ersdotter (1666-09-23 - 1747-10-26)

Släktskap

Treee1eeb6613d24e2d48cf8adaa743ErichOlofsson1626 - 1698family_e1eeb6613d24e2d48cf8adaa743_e1eeb67e9cf5c2126ac263393ace1eeb6613d24e2d48cf8adaa743->family_e1eeb6613d24e2d48cf8adaa743_e1eeb67e9cf5c2126ac263393acfamily_e1eeb6613d24e2d48cf8adaa743_e56d8b0464524a01bcf51d880f7e1eeb6613d24e2d48cf8adaa743->family_e1eeb6613d24e2d48cf8adaa743_e56d8b0464524a01bcf51d880f7family_e1eeb6613d24e2d48cf8adaa743_e56d8e4daf86c2bd649284fc113e1eeb6613d24e2d48cf8adaa743->family_e1eeb6613d24e2d48cf8adaa743_e56d8e4daf86c2bd649284fc113e56d90e39aa4e638f4b70e1db4cOlofHalfvarsson≈1580 - ≈1660family_e56d90e39aa4e638f4b70e1db4c_e56d9154cd95f5233d1fea9ee1e56d90e39aa4e638f4b70e1db4c->family_e56d90e39aa4e638f4b70e1db4c_e56d9154cd95f5233d1fea9ee1e5f1521299423c447d15fa10206OloffOlofsson1608 - 1694e5f15e15c002cd0f6f9d0532485LarsOlofsson1605 - e5f15ea30334f72c1395ede58c1HalfvardOlofsson≈1610 - 1664e5f15f76a9d3b693234f24cd68aWidichOlofsson≈1615 - e5f1607a7f771975cfbf3ada95cHansOlofsson≈1622 - e56d9154cd95f5233d1fea9ee1KirstinLarsdotter≈1580 - 1663e56d9154cd95f5233d1fea9ee1->family_e56d90e39aa4e638f4b70e1db4c_e56d9154cd95f5233d1fea9ee1e1eeb5a34c4707ee6842c9e354aCherstinErsdotter1666 - 1747e56d868b35a2a39669b19784119AnnaErichsdotter1663 - e56d87acb4c6aa10333cab8c673KerstinErichsdotter1664 - [1664-1666]e1eeb67e9cf5c2126ac263393acBritaPehrsdotter1620 - 1702e1eeb67e9cf5c2126ac263393ac->family_e1eeb6613d24e2d48cf8adaa743_e1eeb67e9cf5c2126ac263393ace56d8b0464524a01bcf51d880f7Brijta[1623-1643] - e56d8b0464524a01bcf51d880f7->family_e1eeb6613d24e2d48cf8adaa743_e56d8b0464524a01bcf51d880f7e56d8e4daf86c2bd649284fc113AnnaEriksdotter[1624-1644] - e56d8e4daf86c2bd649284fc113->family_e1eeb6613d24e2d48cf8adaa743_e56d8e4daf86c2bd649284fc113e5f15ffa3a37036201c2b9c8f7fKerstinOlofsdotter≈1620 - family_e1eeb6613d24e2d48cf8adaa743_e1eeb67e9cf5c2126ac263393ac->e1eeb5a34c4707ee6842c9e354afamily_e1eeb6613d24e2d48cf8adaa743_e56d8b0464524a01bcf51d880f7->e56d868b35a2a39669b19784119family_e1eeb6613d24e2d48cf8adaa743_e56d8e4daf86c2bd649284fc113->e56d87acb4c6aa10333cab8c673family_e56d90e39aa4e638f4b70e1db4c_e56d9154cd95f5233d1fea9ee1->e1eeb6613d24e2d48cf8adaa743family_e56d90e39aa4e638f4b70e1db4c_e56d9154cd95f5233d1fea9ee1->e5f1521299423c447d15fa10206family_e56d90e39aa4e638f4b70e1db4c_e56d9154cd95f5233d1fea9ee1->e5f15e15c002cd0f6f9d0532485family_e56d90e39aa4e638f4b70e1db4c_e56d9154cd95f5233d1fea9ee1->e5f15ea30334f72c1395ede58c1family_e56d90e39aa4e638f4b70e1db4c_e56d9154cd95f5233d1fea9ee1->e5f15f76a9d3b693234f24cd68afamily_e56d90e39aa4e638f4b70e1db4c_e56d9154cd95f5233d1fea9ee1->e5f1607a7f771975cfbf3ada95cfamily_e56d90e39aa4e638f4b70e1db4c_e56d9154cd95f5233d1fea9ee1->e5f15ffa3a37036201c2b9c8f7f