Per Larsson

Namn

NamnPer Larsson
Alternativt namnPehr Larsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Familj

FarLars Halfvarsson (≈1585 - ≈1635)
MorIngeborg Mattsdotter (≈1595 - 1672)
SysterSara Larsdotter (1616 - )
SysterAnna Larsdotter (≈1620 - 1679)
BrorHans Larsson (1624 - 1698)
SysterSigrid Larsdotter (≈1625 - )
SysterKerstin Larsdotter (≈1630 - 1671)
BrorJohan Larsson (≈1632 - )
SysterKarin Larsdotter (1635 - )
MakaAnna Tidichsdotter (1638 - 1695-02-10)
Vigsel1662-01-21, Norrbärke (W)
SonLars Persson (1662 - )
DotterKerstin Persdotter (1666-03-25 - )
DotterMargreta Persdotter (1668-03-20 - )
SonSamuel Persson (1670-04-10 - 1740-05-16)
DotterLisbet Persdotter (1671-07-02 - )
DotterAnna Persdotter (1674-09-13 - )
DotterSara Persdotter (1676-03-12 - )

Släktskap

Treee1eeb5fd3857a0e9094cabeb102PerLarsson1627 - 1703family_e1eeb5fd3857a0e9094cabeb102_e1eeb6161a35c212ee8efca154fe1eeb5fd3857a0e9094cabeb102->family_e1eeb5fd3857a0e9094cabeb102_e1eeb6161a35c212ee8efca154fe5672367155483e70a9dbd6903eLarsHalfvarsson≈1585 - ≈1635family_e5672367155483e70a9dbd6903e_e56723a3a681a63d2b4afc3e427e5672367155483e70a9dbd6903e->family_e5672367155483e70a9dbd6903e_e56723a3a681a63d2b4afc3e427e567294277216811a1cf5e8348fHalfvardPehrsson≈1540 - [1597-1600]family_e567294277216811a1cf5e8348f_e56729872f424ebadb0fe881661e567294277216811a1cf5e8348f->family_e567294277216811a1cf5e8348f_e56729872f424ebadb0fe881661e5672a4a714658c3440b7ff89bfTorstenHansson≈1515 - e56729872f424ebadb0fe881661SigridTorstensdotter1545 - [1612-1625]e5672a4a714658c3440b7ff89bf->e56729872f424ebadb0fe881661e1eeb56db4f47ea63b0527e36e1SamuelPersson1670 - 1740e57099c3b592d91153379dbdf4fLarsPersson1662 - e56725eae38447993a0b209e6f3HansLarsson1624 - 1698e56727eb182249dba3ef31b2184JohanLarsson≈1632 - e56729872f424ebadb0fe881661->family_e567294277216811a1cf5e8348f_e56729872f424ebadb0fe881661e56723a3a681a63d2b4afc3e427IngeborgMattsdotter≈1595 - 1672e56723a3a681a63d2b4afc3e427->family_e5672367155483e70a9dbd6903e_e56723a3a681a63d2b4afc3e427e5709a46471e7904f4c8f99fd7KerstinPersdotter1666 - e5709af5601cd653983452f95fMargretaPersdotter1668 - e5709b9c3ba39a50b7d8a60d79eLisbetPersdotter1671 - e5709c2cd2a7cb198461aa03681AnnaPersdotter1674 - e5709cac708649a943c0353d25aSaraPersdotter1676 - e1eeb6161a35c212ee8efca154fAnnaTidichsdotter1638 - 1695e1eeb6161a35c212ee8efca154f->family_e1eeb5fd3857a0e9094cabeb102_e1eeb6161a35c212ee8efca154fe1cb239afb5a86942621da93dKerstinLarsdotter≈1630 - 1671e56719e1e2035e5ed553820ced3AnnaLarsdotter≈1620 - 1679e5672544e536d3e46a009a93283SaraLarsdotter1616 - e567265c8b55910ca05ed065713SigridLarsdotter≈1625 - e56728780533e95dd2107c71b6cKarinLarsdotter1635 - family_e1eeb5fd3857a0e9094cabeb102_e1eeb6161a35c212ee8efca154f->e1eeb56db4f47ea63b0527e36e1family_e1eeb5fd3857a0e9094cabeb102_e1eeb6161a35c212ee8efca154f->e57099c3b592d91153379dbdf4ffamily_e1eeb5fd3857a0e9094cabeb102_e1eeb6161a35c212ee8efca154f->e5709a46471e7904f4c8f99fd7family_e1eeb5fd3857a0e9094cabeb102_e1eeb6161a35c212ee8efca154f->e5709af5601cd653983452f95ffamily_e1eeb5fd3857a0e9094cabeb102_e1eeb6161a35c212ee8efca154f->e5709b9c3ba39a50b7d8a60d79efamily_e1eeb5fd3857a0e9094cabeb102_e1eeb6161a35c212ee8efca154f->e5709c2cd2a7cb198461aa03681family_e1eeb5fd3857a0e9094cabeb102_e1eeb6161a35c212ee8efca154f->e5709cac708649a943c0353d25afamily_e5672367155483e70a9dbd6903e_e56723a3a681a63d2b4afc3e427->e1eeb5fd3857a0e9094cabeb102family_e5672367155483e70a9dbd6903e_e56723a3a681a63d2b4afc3e427->e56725eae38447993a0b209e6f3family_e5672367155483e70a9dbd6903e_e56723a3a681a63d2b4afc3e427->e56727eb182249dba3ef31b2184family_e5672367155483e70a9dbd6903e_e56723a3a681a63d2b4afc3e427->e1cb239afb5a86942621da93dfamily_e5672367155483e70a9dbd6903e_e56723a3a681a63d2b4afc3e427->e56719e1e2035e5ed553820ced3family_e5672367155483e70a9dbd6903e_e56723a3a681a63d2b4afc3e427->e5672544e536d3e46a009a93283family_e5672367155483e70a9dbd6903e_e56723a3a681a63d2b4afc3e427->e567265c8b55910ca05ed065713family_e5672367155483e70a9dbd6903e_e56723a3a681a63d2b4afc3e427->e56728780533e95dd2107c71b6cfamily_e567294277216811a1cf5e8348f_e56729872f424ebadb0fe881661->e5672367155483e70a9dbd6903e