Kerstin Larsdotter

Namn

NamnKerstin Larsdotter

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Familj

FarLars Halfvarsson (≈1585 - ≈1635)
MorIngeborg Mattsdotter (≈1595 - 1672)
SysterSara Larsdotter (1616 - )
SysterAnna Larsdotter (≈1620 - 1679)
BrorHans Larsson (1624 - 1698)
SysterSigrid Larsdotter (≈1625 - )
BrorPer Larsson (1627 - 1703)
BrorJohan Larsson (≈1632 - )
SysterKarin Larsdotter (1635 - )
MakeJohan Hemmingsson (1624 - 1698)
Vigsel≈1652
SonHemming Johansson (1654 - 1713-06-24)
SonPehr Johansson (1656 - 1718-03-26)
SonLars Johansson (1658 - )
SonJohan Johansson (1659 - )
SonErich Johansson (≈1660 - )
SonAnders Johansson (≈1662 - )
DotterMargareta Johansdotter (≈1665-02-19 - 1741-04-03)

Släktskap

Treee5672367155483e70a9dbd6903eLarsHalfvarsson≈1585 - ≈1635family_e5672367155483e70a9dbd6903e_e56723a3a681a63d2b4afc3e427e5672367155483e70a9dbd6903e->family_e5672367155483e70a9dbd6903e_e56723a3a681a63d2b4afc3e427e567294277216811a1cf5e8348fHalfvardPehrsson≈1540 - [1597-1600]family_e567294277216811a1cf5e8348f_e56729872f424ebadb0fe881661e567294277216811a1cf5e8348f->family_e567294277216811a1cf5e8348f_e56729872f424ebadb0fe881661e5672a4a714658c3440b7ff89bfTorstenHansson≈1515 - e56729872f424ebadb0fe881661SigridTorstensdotter1545 - [1612-1625]e5672a4a714658c3440b7ff89bf->e56729872f424ebadb0fe881661e1cb0f052dd31d8609a361c1c1fHemmingJohansson1654 - 1713e533afc2ffb7f534c7fb0e43990PehrJohansson1656 - 1718e533b0f7704b0763faed97ef60LarsJohansson1658 - e533b190ef561b2e3724d959907JohanJohansson1659 - e533b21de8c436a757f451854fdErichJohansson≈1660 - e533b2caa1e3304366104bf8768AndersJohansson≈1662 - e1cb18d76076209d570cae36c82JohanHemmingsson1624 - 1698family_e1cb18d76076209d570cae36c82_e1cb239afb5a86942621da93de1cb18d76076209d570cae36c82->family_e1cb18d76076209d570cae36c82_e1cb239afb5a86942621da93de1eeb5fd3857a0e9094cabeb102PerLarsson1627 - 1703e56725eae38447993a0b209e6f3HansLarsson1624 - 1698e56727eb182249dba3ef31b2184JohanLarsson≈1632 - e1cb239afb5a86942621da93dKerstinLarsdotter≈1630 - 1671e1cb239afb5a86942621da93d->family_e1cb18d76076209d570cae36c82_e1cb239afb5a86942621da93de56729872f424ebadb0fe881661->family_e567294277216811a1cf5e8348f_e56729872f424ebadb0fe881661e56723a3a681a63d2b4afc3e427IngeborgMattsdotter≈1595 - 1672e56723a3a681a63d2b4afc3e427->family_e5672367155483e70a9dbd6903e_e56723a3a681a63d2b4afc3e427ddbe0d51a1023819ec0c5881a63MargaretaJohansdotter≈1665 - 1741e56719e1e2035e5ed553820ced3AnnaLarsdotter≈1620 - 1679e5672544e536d3e46a009a93283SaraLarsdotter1616 - e567265c8b55910ca05ed065713SigridLarsdotter≈1625 - e56728780533e95dd2107c71b6cKarinLarsdotter1635 - family_e5672367155483e70a9dbd6903e_e56723a3a681a63d2b4afc3e427->e1eeb5fd3857a0e9094cabeb102family_e5672367155483e70a9dbd6903e_e56723a3a681a63d2b4afc3e427->e56725eae38447993a0b209e6f3family_e5672367155483e70a9dbd6903e_e56723a3a681a63d2b4afc3e427->e56727eb182249dba3ef31b2184family_e5672367155483e70a9dbd6903e_e56723a3a681a63d2b4afc3e427->e1cb239afb5a86942621da93dfamily_e5672367155483e70a9dbd6903e_e56723a3a681a63d2b4afc3e427->e56719e1e2035e5ed553820ced3family_e5672367155483e70a9dbd6903e_e56723a3a681a63d2b4afc3e427->e5672544e536d3e46a009a93283family_e5672367155483e70a9dbd6903e_e56723a3a681a63d2b4afc3e427->e567265c8b55910ca05ed065713family_e5672367155483e70a9dbd6903e_e56723a3a681a63d2b4afc3e427->e56728780533e95dd2107c71b6cfamily_e567294277216811a1cf5e8348f_e56729872f424ebadb0fe881661->e5672367155483e70a9dbd6903efamily_e1cb18d76076209d570cae36c82_e1cb239afb5a86942621da93d->e1cb0f052dd31d8609a361c1c1ffamily_e1cb18d76076209d570cae36c82_e1cb239afb5a86942621da93d->e533afc2ffb7f534c7fb0e43990family_e1cb18d76076209d570cae36c82_e1cb239afb5a86942621da93d->e533b0f7704b0763faed97ef60family_e1cb18d76076209d570cae36c82_e1cb239afb5a86942621da93d->e533b190ef561b2e3724d959907family_e1cb18d76076209d570cae36c82_e1cb239afb5a86942621da93d->e533b21de8c436a757f451854fdfamily_e1cb18d76076209d570cae36c82_e1cb239afb5a86942621da93d->e533b2caa1e3304366104bf8768family_e1cb18d76076209d570cae36c82_e1cb239afb5a86942621da93d->ddbe0d51a1023819ec0c5881a63