Brita

Namn

NamnBrita (Efternamn saknas)

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är delvis baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född≈1625
Död1691-02-19, Finnbo, Norrbärke (W)

Familj

MakePehr Mårtensson (1620 - 1697)
Vigsel≈1645
SonErich Pehrsson (≈1645 - )
SonOlof Pehrsson (≈1650 - )
SonLars Pehrsson (1654 - )
SonPehr Pehrsson (≈1658 - )
DotterKarin Pehrsdotter (1660 - )
DotterLisbeth Pehrsdotter (1663-04-12 - )
SonAnders Persson (1666-07-30 - 1743-05-23)
SonGöran Pehrsson (1672-08-25 - )

Släktskap

Treee1b17be17302dc1833fe0708fa0AndersPersson1666 - 1743e592f2b48396759fba273c5960cErichPehrsson≈1645 - e592f371d6252ec0c258557af56OlofPehrsson≈1650 - e592f4200693a34a3540637321fLarsPehrsson1654 - e592f4a0cba1d0c9c2de36b345ePehrPehrsson≈1658 - e592f6bfd8e1ee21fa7485e17c6GöranPehrsson1672 - e1b18520ea036ec0e5eab37eec6PehrMårtensson1620 - 1697family_e1b18520ea036ec0e5eab37eec6_e1b18cbc9143242aafad1eb09aee1b18520ea036ec0e5eab37eec6->family_e1b18520ea036ec0e5eab37eec6_e1b18cbc9143242aafad1eb09aee1b18cbc9143242aafad1eb09aeBrita≈1625 - 1691e1b18cbc9143242aafad1eb09ae->family_e1b18520ea036ec0e5eab37eec6_e1b18cbc9143242aafad1eb09aee592f53fb3c1a38aca930fcaab7KarinPehrsdotter1660 - e592f5e9a02fcc53f417cc0ad3LisbethPehrsdotter1663 - family_e1b18520ea036ec0e5eab37eec6_e1b18cbc9143242aafad1eb09ae->e1b17be17302dc1833fe0708fa0family_e1b18520ea036ec0e5eab37eec6_e1b18cbc9143242aafad1eb09ae->e592f2b48396759fba273c5960cfamily_e1b18520ea036ec0e5eab37eec6_e1b18cbc9143242aafad1eb09ae->e592f371d6252ec0c258557af56family_e1b18520ea036ec0e5eab37eec6_e1b18cbc9143242aafad1eb09ae->e592f4200693a34a3540637321ffamily_e1b18520ea036ec0e5eab37eec6_e1b18cbc9143242aafad1eb09ae->e592f4a0cba1d0c9c2de36b345efamily_e1b18520ea036ec0e5eab37eec6_e1b18cbc9143242aafad1eb09ae->e592f6bfd8e1ee21fa7485e17c6family_e1b18520ea036ec0e5eab37eec6_e1b18cbc9143242aafad1eb09ae->e592f53fb3c1a38aca930fcaab7family_e1b18520ea036ec0e5eab37eec6_e1b18cbc9143242aafad1eb09ae->e592f5e9a02fcc53f417cc0ad3