Brita Halfvardsdotter

Namn

NamnBrita Halfvardsdotter

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är delvis baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född1619-09-18, Kyrkbyn, Grangärde (W)
Död1694-04-25, Rämen, Grangärde (W)
Begraven1694-05-06, Grangärde (W)

Familj

FarHalfvard Halfvardsson (1565 - 1653-03-27)
MorBarbro Larsdotter (≈1575 - 1636-01-25)
SysterCherstin Halfvarsdotter (1607-06-13 - )
BrorNils Halfvardsson (1610 - )
SysterBarbro Halfvardsdotter (1611-11-02 - )
MakeJöran "Rämskungen" Olofsson (1616-04-16 - 1696-08-08)
Vigsel1640-01-06
SonHalfvar Jöransson (1643 - 1652-10-03)
SonOlof Jöransson (1645-08-04 - )
DotterBarbro Jöransdotter (1646-04-08 - )
SonErich Jöransson (1650-05-19 - )
SonMats Jöransson (1652-12-17 - 1690-05-27)
SonAnders Jöransson (1655-02-24 - )
DotterSara Jöransdotter (1657-08-20 - )
DotterElisabet Göransdotter (1659-09-25 - 1720)

Anteckningar

Åldersuppgiften i dödsnotisen verkar felaktig.

Släktskap

Treee5a9ef961f7597ebd28261766f5HalfvardHalfvardsson1565 - 1653family_e5a9ef961f7597ebd28261766f5_e5a9efcdfc44924e3d9b22ea03fe5a9ef961f7597ebd28261766f5->family_e5a9ef961f7597ebd28261766f5_e5a9efcdfc44924e3d9b22ea03fe5a9f71516e1b19ee8ef24cb00Halfvard[1515-1545] - [1565-1615]family_e5a9f71516e1b19ee8ef24cb00_e5a9f00b3c36fc4e9893c64ba6ee5a9f71516e1b19ee8ef24cb00->family_e5a9f71516e1b19ee8ef24cb00_e5a9f00b3c36fc4e9893c64ba6ede7934c20a158d99df9b556ff4bMatsJöransson1652 - 1690e5b7611fcbe5eb40a2298dffa0eOlofJöransson1645 - e5b7620a1444f5f0abff36e843aErichJöransson1650 - e5b766b0c42199d9a2365ca4a35AndersJöransson1655 - e5b76cea1cf73643070fe3bd50aHalfvarJöransson1643 - 1652e19ad0589fd9e9bcf50eb058a2JöranOlofsson1616 - 1696family_e19ad0589fd9e9bcf50eb058a2_e19ad0796fe6c8d55606f4d7a34e19ad0589fd9e9bcf50eb058a2->family_e19ad0589fd9e9bcf50eb058a2_e19ad0796fe6c8d55606f4d7a34e5a9f8ca51241b1da2d03a63999NilsHalfvardsson1610 - e19ad0796fe6c8d55606f4d7a34BritaHalfvardsdotter1619 - 1694e19ad0796fe6c8d55606f4d7a34->family_e19ad0589fd9e9bcf50eb058a2_e19ad0796fe6c8d55606f4d7a34e5a9f00b3c36fc4e9893c64ba6eAnna≈1538 - 1629e5a9f00b3c36fc4e9893c64ba6e->family_e5a9f71516e1b19ee8ef24cb00_e5a9f00b3c36fc4e9893c64ba6ee5a9efcdfc44924e3d9b22ea03fBarbroLarsdotter≈1575 - 1636e5a9efcdfc44924e3d9b22ea03f->family_e5a9ef961f7597ebd28261766f5_e5a9efcdfc44924e3d9b22ea03fe06e39f2a547a338a1fc85423daElisabetGöransdotter1659 - 1720e5b767d60991ecf9d5814e537b4SaraJöransdotter1657 - e5b76df5a1053f2fe8e9935be2aBarbroJöransdotter1646 - e5a9e2fca187d1a2ec753473e26CherstinHalfvarsdotter1607 - e5a9f94b1d838374329dd35b015BarbroHalfvardsdotter1611 - family_e5a9ef961f7597ebd28261766f5_e5a9efcdfc44924e3d9b22ea03f->e5a9f8ca51241b1da2d03a63999family_e5a9ef961f7597ebd28261766f5_e5a9efcdfc44924e3d9b22ea03f->e19ad0796fe6c8d55606f4d7a34family_e5a9ef961f7597ebd28261766f5_e5a9efcdfc44924e3d9b22ea03f->e5a9e2fca187d1a2ec753473e26family_e5a9ef961f7597ebd28261766f5_e5a9efcdfc44924e3d9b22ea03f->e5a9f94b1d838374329dd35b015family_e5a9f71516e1b19ee8ef24cb00_e5a9f00b3c36fc4e9893c64ba6e->e5a9ef961f7597ebd28261766f5family_e19ad0589fd9e9bcf50eb058a2_e19ad0796fe6c8d55606f4d7a34->de7934c20a158d99df9b556ff4bfamily_e19ad0589fd9e9bcf50eb058a2_e19ad0796fe6c8d55606f4d7a34->e5b7611fcbe5eb40a2298dffa0efamily_e19ad0589fd9e9bcf50eb058a2_e19ad0796fe6c8d55606f4d7a34->e5b7620a1444f5f0abff36e843afamily_e19ad0589fd9e9bcf50eb058a2_e19ad0796fe6c8d55606f4d7a34->e5b766b0c42199d9a2365ca4a35family_e19ad0589fd9e9bcf50eb058a2_e19ad0796fe6c8d55606f4d7a34->e5b76cea1cf73643070fe3bd50afamily_e19ad0589fd9e9bcf50eb058a2_e19ad0796fe6c8d55606f4d7a34->e06e39f2a547a338a1fc85423dafamily_e19ad0589fd9e9bcf50eb058a2_e19ad0796fe6c8d55606f4d7a34->e5b767d60991ecf9d5814e537b4family_e19ad0589fd9e9bcf50eb058a2_e19ad0796fe6c8d55606f4d7a34->e5b76df5a1053f2fe8e9935be2a