Anders Ingevaldsson

Namn

NamnAnders Ingevaldsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född≈1540, Stimmerbo, Norrbärke (W)
Död≈1600, Stimmerbo, Norrbärke (W)

Familj

FarIngevald "Ingevald i Stimmerbo" (≈1500 - ≈1560)
HalvsysterKirstin Ingevaldsdotter (≈1525 - [1525-1605])
HalvbrorLars Ingevaldsson (≈1530 - ≈1600)
HalvsysterKlara Ingevaldsdotter (≈1535 - )
HalvsysterElin Ingevaldsdotter (≈1538 - )
HalvsysterMarit Ingevaldsdotter (≈1542 - )
HalvsysterAnna Ingevaldsdotter (≈1545 - )
MakaAnna Olsdotter (≈1545 - [1591-1620])
Vigsel≈1565
DotterKarin Andersdotter (≈1570 - )
SonMats Andersson (≈1572 - ≈1650)
DotterMalin Andersdotter (≈1575 - )
SonAnders Andersson (≈1578 - )
DotterMarit Andersdotter (≈1580 - )
SonIngevald Andersson (≈1585 - )
SonLars Andersson (≈1590 - )

Släktskap

Treee180ffc5d0636e717ac41b04bbfAndersIngevaldsson≈1540 - ≈1600family_e180ffc5d0636e717ac41b04bbf_e180fc115d04fd162a56d1136a3e180ffc5d0636e717ac41b04bbf->family_e180ffc5d0636e717ac41b04bbf_e180fc115d04fd162a56d1136a3e50351d290923da86c2d5c599c5Ingevald≈1500 - ≈1560e50351d290923da86c2d5c599c5->e180ffc5d0636e717ac41b04bbfe506b9d4a1d2306248e3ccd91bdLarsIngevaldsson≈1530 - ≈1600e50351d290923da86c2d5c599c5->e506b9d4a1d2306248e3ccd91bde5065796efd40196a9e56585229KirstinIngevaldsdotter≈1525 - [1525-1605]e50351d290923da86c2d5c599c5->e5065796efd40196a9e56585229e50658cd09d84b0bf3d52275cdKlaraIngevaldsdotter≈1535 - e50351d290923da86c2d5c599c5->e50658cd09d84b0bf3d52275cde5065965c715464ca0d2d9ec074ElinIngevaldsdotter≈1538 - e50351d290923da86c2d5c599c5->e5065965c715464ca0d2d9ec074e5065a062d6bca6a704a07cc64MaritIngevaldsdotter≈1542 - e50351d290923da86c2d5c599c5->e5065a062d6bca6a704a07cc64e5065a99199204be42b7e1dcf21AnnaIngevaldsdotter≈1545 - e50351d290923da86c2d5c599c5->e5065a99199204be42b7e1dcf21e181021c27d6fd80fa31ed102cMatsAndersson≈1572 - ≈1650e506522f53513ef30f43b0bf09fAndersAndersson≈1578 - e5065380b0b4af495cfcfe8ad7fIngevaldAndersson≈1585 - e506541118c4a05f0950ecf90fLarsAndersson≈1590 - e50650b6c302fe4d2cdc9e4dde9KarinAndersdotter≈1570 - e506519a3a6416b31df2284a613MalinAndersdotter≈1575 - e50652e404622d65b969bf6ffMaritAndersdotter≈1580 - e180fc115d04fd162a56d1136a3AnnaOlsdotter≈1545 - [1591-1620]e180fc115d04fd162a56d1136a3->family_e180ffc5d0636e717ac41b04bbf_e180fc115d04fd162a56d1136a3family_e180ffc5d0636e717ac41b04bbf_e180fc115d04fd162a56d1136a3->e181021c27d6fd80fa31ed102cfamily_e180ffc5d0636e717ac41b04bbf_e180fc115d04fd162a56d1136a3->e506522f53513ef30f43b0bf09ffamily_e180ffc5d0636e717ac41b04bbf_e180fc115d04fd162a56d1136a3->e5065380b0b4af495cfcfe8ad7ffamily_e180ffc5d0636e717ac41b04bbf_e180fc115d04fd162a56d1136a3->e506541118c4a05f0950ecf90ffamily_e180ffc5d0636e717ac41b04bbf_e180fc115d04fd162a56d1136a3->e50650b6c302fe4d2cdc9e4dde9family_e180ffc5d0636e717ac41b04bbf_e180fc115d04fd162a56d1136a3->e506519a3a6416b31df2284a613family_e180ffc5d0636e717ac41b04bbf_e180fc115d04fd162a56d1136a3->e50652e404622d65b969bf6ff