Olof Larsson

Namn

NamnOlof Larsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född≈1575, Hagge, Norrbärke (W)
Död≈1650, Hagen, Norrbärke (W)

Familj

FarLars Svensson (≈1535 - ≈1620)
MorKarin Olsdotter (≈1540 - 1619)
BrorSven Larsson (≈1570 - ≈1625)
BrorGöran Larsson (≈1580 - )
SysterAnna Larsdotter (≈1585 - ≈1644)
SysterBrita Larsdotter ([1588-1590] - )
MakaN N
Vigsel≈1605
DotterLisbet Olofsdotter (1608 - ≈1650)
DotterMargreta Olofsdotter (1610 - )
SonGöran Olofsson (1615 - 1663-06-10)
DotterBarbro Olofsdotter (1616 - )
SonAnders Olofsson (≈1620 - )
DotterAnna Olofsdotter (1622 - )
SonLars Olofsson (≈1625 - )

Släktskap

Treee180eb6700f55abec0b85288376OlofLarsson≈1575 - ≈1650e536fd03b5e6ed42d06e4edcde5GöranOlofsson1615 - 1663e180eb6700f55abec0b85288376->e536fd03b5e6ed42d06e4edcde5e5370a169d64dcdd23ffcb03d89AndersOlofsson≈1620 - e180eb6700f55abec0b85288376->e5370a169d64dcdd23ffcb03d89e5370b376b86c5dd3cd7c82012aLarsOlofsson≈1625 - e180eb6700f55abec0b85288376->e5370b376b86c5dd3cd7c82012ae537080d80c30041af489d75f3bLisbetOlofsdotter1608 - ≈1650e180eb6700f55abec0b85288376->e537080d80c30041af489d75f3be53708ae73f14565f9cdaff3ce7MargretaOlofsdotter1610 - e180eb6700f55abec0b85288376->e53708ae73f14565f9cdaff3ce7e537096b46c246ddb5b4d413567BarbroOlofsdotter1616 - e180eb6700f55abec0b85288376->e537096b46c246ddb5b4d413567e5370aa111621883e9e49775188AnnaOlofsdotter1622 - e180eb6700f55abec0b85288376->e5370aa111621883e9e49775188e17e094304139773fefce74ddf7LarsSvensson≈1535 - ≈1620family_e17e094304139773fefce74ddf7_e17e097d73a55f604559a960d1ce17e094304139773fefce74ddf7->family_e17e094304139773fefce74ddf7_e17e097d73a55f604559a960d1ce17e276298973e0a5b1f624a5feGodsvenHansson≈1490 - ≈1565e17e276298973e0a5b1f624a5fe->e17e094304139773fefce74ddf7e17e2a906fb4bb594437acd336HansHansson≈1460 - <1539e17e2a906fb4bb594437acd336->e17e276298973e0a5b1f624a5fee17e0b831b91cc6dfe0254ce707OlofBengtsson1520 - [1545-1590]family_e17e0b831b91cc6dfe0254ce707_e17e0ba32e01a99247b5479a494e17e0b831b91cc6dfe0254ce707->family_e17e0b831b91cc6dfe0254ce707_e17e0ba32e01a99247b5479a494e17e1a62c7e692fdee219e2a59fBengtNilsson≈1490 - [1557-1565]family_e17e1a62c7e692fdee219e2a59f_e17e1a80d19328e3dbc33ae0dcde17e1a62c7e692fdee219e2a59f->family_e17e1a62c7e692fdee219e2a59f_e17e1a80d19328e3dbc33ae0dcde17e0d532e11b546ef19822b85eHennikeBengtsson≈1494 - 1564e17e0ba32e01a99247b5479a494MaritHenniksdotter≈1520 - [1545-1590]e17e0d532e11b546ef19822b85e->e17e0ba32e01a99247b5479a494e17e0420fb411567cdb78ad6ffcSvenLarsson≈1570 - ≈1625e4c314d7fcb788eb57180cc7336GöranLarsson≈1580 - e17e097d73a55f604559a960d1cKarinOlsdotter≈1540 - 1619e17e097d73a55f604559a960d1c->family_e17e094304139773fefce74ddf7_e17e097d73a55f604559a960d1ce17e1a80d19328e3dbc33ae0dcdKarin1495 - [1520-1570]e17e1a80d19328e3dbc33ae0dcd->family_e17e1a62c7e692fdee219e2a59f_e17e1a80d19328e3dbc33ae0dcde17e0ba32e01a99247b5479a494->family_e17e0b831b91cc6dfe0254ce707_e17e0ba32e01a99247b5479a494e180ecc6da1ca054b501b7a83fAnnaLarsdotter≈1585 - ≈1644e5946c0ecbe765036716f283022BritaLarsdotter[1588-1590] - family_e17e094304139773fefce74ddf7_e17e097d73a55f604559a960d1c->e180eb6700f55abec0b85288376family_e17e094304139773fefce74ddf7_e17e097d73a55f604559a960d1c->e17e0420fb411567cdb78ad6ffcfamily_e17e094304139773fefce74ddf7_e17e097d73a55f604559a960d1c->e4c314d7fcb788eb57180cc7336family_e17e094304139773fefce74ddf7_e17e097d73a55f604559a960d1c->e180ecc6da1ca054b501b7a83ffamily_e17e094304139773fefce74ddf7_e17e097d73a55f604559a960d1c->e5946c0ecbe765036716f283022family_e17e0b831b91cc6dfe0254ce707_e17e0ba32e01a99247b5479a494->e17e097d73a55f604559a960d1cfamily_e17e1a62c7e692fdee219e2a59f_e17e1a80d19328e3dbc33ae0dcd->e17e0b831b91cc6dfe0254ce707