Bengt Nilsson

Namn

NamnBengt Nilsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född≈1490, Persbo, Ludvika (W)
Död[1557-1565] (beräknat)
YrkeNämndeman

Familj

FarNils Jonsson (≈1450 - [1490-1539])
MakaKarin (1495 - [1520-1570])
Vigsel[1515-1520] (beräknat)
SonOlof Bengtsson (1520 - [1545-1590])

Släktskap

Treee17e1a62c7e692fdee219e2a59fBengtNilsson≈1490 - [1557-1565]family_e17e1a62c7e692fdee219e2a59f_e17e1a80d19328e3dbc33ae0dcde17e1a62c7e692fdee219e2a59f->family_e17e1a62c7e692fdee219e2a59f_e17e1a80d19328e3dbc33ae0dcde17e21fbdb233f2d9c26769c3e5NilsJonsson≈1450 - [1490-1539]e17e21fbdb233f2d9c26769c3e5->e17e1a62c7e692fdee219e2a59fe17e0b831b91cc6dfe0254ce707OlofBengtsson1520 - [1545-1590]e17e1a80d19328e3dbc33ae0dcdKarin1495 - [1520-1570]e17e1a80d19328e3dbc33ae0dcd->family_e17e1a62c7e692fdee219e2a59f_e17e1a80d19328e3dbc33ae0dcdfamily_e17e1a62c7e692fdee219e2a59f_e17e1a80d19328e3dbc33ae0dcd->e17e0b831b91cc6dfe0254ce707