Olof Bengtsson

Namn

NamnOlof Bengtsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född1520, Persbo, Ludvika (W)
Död[1545-1590] (beräknat)

Familj

FarBengt Nilsson (≈1490 - [1557-1565])
MorKarin (1495 - [1520-1570])
MakaMarit Henniksdotter (≈1520 - [1545-1590])
Vigsel[1520-1545] (beräknat)
DotterKarin Olsdotter (≈1540 - 1619)
DotterAnna Olsdotter (≈1545 - [1591-1620])

Släktskap

Treee17e0b831b91cc6dfe0254ce707OlofBengtsson1520 - [1545-1590]family_e17e0b831b91cc6dfe0254ce707_e17e0ba32e01a99247b5479a494e17e0b831b91cc6dfe0254ce707->family_e17e0b831b91cc6dfe0254ce707_e17e0ba32e01a99247b5479a494e17e1a62c7e692fdee219e2a59fBengtNilsson≈1490 - [1557-1565]family_e17e1a62c7e692fdee219e2a59f_e17e1a80d19328e3dbc33ae0dcde17e1a62c7e692fdee219e2a59f->family_e17e1a62c7e692fdee219e2a59f_e17e1a80d19328e3dbc33ae0dcde17e21fbdb233f2d9c26769c3e5NilsJonsson≈1450 - [1490-1539]e17e21fbdb233f2d9c26769c3e5->e17e1a62c7e692fdee219e2a59fe17e1a80d19328e3dbc33ae0dcdKarin1495 - [1520-1570]e17e1a80d19328e3dbc33ae0dcd->family_e17e1a62c7e692fdee219e2a59f_e17e1a80d19328e3dbc33ae0dcde17e097d73a55f604559a960d1cKarinOlsdotter≈1540 - 1619e180fc115d04fd162a56d1136a3AnnaOlsdotter≈1545 - [1591-1620]e17e0ba32e01a99247b5479a494MaritHenniksdotter≈1520 - [1545-1590]e17e0ba32e01a99247b5479a494->family_e17e0b831b91cc6dfe0254ce707_e17e0ba32e01a99247b5479a494family_e17e0b831b91cc6dfe0254ce707_e17e0ba32e01a99247b5479a494->e17e097d73a55f604559a960d1cfamily_e17e0b831b91cc6dfe0254ce707_e17e0ba32e01a99247b5479a494->e180fc115d04fd162a56d1136a3family_e17e1a62c7e692fdee219e2a59f_e17e1a80d19328e3dbc33ae0dcd->e17e0b831b91cc6dfe0254ce707