Karin Olsdotter

Namn

NamnKarin Olsdotter

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född≈1540, Persbo, Ludvika (W)
Död1619, Norrbärke (W)

Familj

FarOlof Bengtsson (1520 - [1545-1590])
MorMarit Henniksdotter (≈1520 - [1545-1590])
SysterAnna Olsdotter (≈1545 - [1591-1620])
MakeLars Svensson (≈1535 - ≈1620)
Vigsel≈1560, Norrbärke (W)
SonSven Larsson (≈1570 - ≈1625)
SonOlof Larsson (≈1575 - ≈1650)
SonGöran Larsson (≈1580 - )
DotterAnna Larsdotter (≈1585 - ≈1644)
DotterBrita Larsdotter ([1588-1590] - )

Släktskap

Treee17e0b831b91cc6dfe0254ce707OlofBengtsson1520 - [1545-1590]family_e17e0b831b91cc6dfe0254ce707_e17e0ba32e01a99247b5479a494e17e0b831b91cc6dfe0254ce707->family_e17e0b831b91cc6dfe0254ce707_e17e0ba32e01a99247b5479a494e17e1a62c7e692fdee219e2a59fBengtNilsson≈1490 - [1557-1565]family_e17e1a62c7e692fdee219e2a59f_e17e1a80d19328e3dbc33ae0dcde17e1a62c7e692fdee219e2a59f->family_e17e1a62c7e692fdee219e2a59f_e17e1a80d19328e3dbc33ae0dcde17e21fbdb233f2d9c26769c3e5NilsJonsson≈1450 - [1490-1539]e17e21fbdb233f2d9c26769c3e5->e17e1a62c7e692fdee219e2a59fe17e0d532e11b546ef19822b85eHennikeBengtsson≈1494 - 1564e17e0ba32e01a99247b5479a494MaritHenniksdotter≈1520 - [1545-1590]e17e0d532e11b546ef19822b85e->e17e0ba32e01a99247b5479a494e17e0420fb411567cdb78ad6ffcSvenLarsson≈1570 - ≈1625e180eb6700f55abec0b85288376OlofLarsson≈1575 - ≈1650e4c314d7fcb788eb57180cc7336GöranLarsson≈1580 - e17e094304139773fefce74ddf7LarsSvensson≈1535 - ≈1620family_e17e094304139773fefce74ddf7_e17e097d73a55f604559a960d1ce17e094304139773fefce74ddf7->family_e17e094304139773fefce74ddf7_e17e097d73a55f604559a960d1ce17e097d73a55f604559a960d1cKarinOlsdotter≈1540 - 1619e17e097d73a55f604559a960d1c->family_e17e094304139773fefce74ddf7_e17e097d73a55f604559a960d1ce17e1a80d19328e3dbc33ae0dcdKarin1495 - [1520-1570]e17e1a80d19328e3dbc33ae0dcd->family_e17e1a62c7e692fdee219e2a59f_e17e1a80d19328e3dbc33ae0dcde17e0ba32e01a99247b5479a494->family_e17e0b831b91cc6dfe0254ce707_e17e0ba32e01a99247b5479a494e180ecc6da1ca054b501b7a83fAnnaLarsdotter≈1585 - ≈1644e5946c0ecbe765036716f283022BritaLarsdotter[1588-1590] - e180fc115d04fd162a56d1136a3AnnaOlsdotter≈1545 - [1591-1620]family_e17e0b831b91cc6dfe0254ce707_e17e0ba32e01a99247b5479a494->e17e097d73a55f604559a960d1cfamily_e17e0b831b91cc6dfe0254ce707_e17e0ba32e01a99247b5479a494->e180fc115d04fd162a56d1136a3family_e17e1a62c7e692fdee219e2a59f_e17e1a80d19328e3dbc33ae0dcd->e17e0b831b91cc6dfe0254ce707family_e17e094304139773fefce74ddf7_e17e097d73a55f604559a960d1c->e17e0420fb411567cdb78ad6ffcfamily_e17e094304139773fefce74ddf7_e17e097d73a55f604559a960d1c->e180eb6700f55abec0b85288376family_e17e094304139773fefce74ddf7_e17e097d73a55f604559a960d1c->e4c314d7fcb788eb57180cc7336family_e17e094304139773fefce74ddf7_e17e097d73a55f604559a960d1c->e180ecc6da1ca054b501b7a83ffamily_e17e094304139773fefce74ddf7_e17e097d73a55f604559a960d1c->e5946c0ecbe765036716f283022