Lars Svensson

Namn

NamnLars Svensson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född≈1535, Hagge, Norrbärke (W)
Död≈1620, Norrbärke (W)

Familj

FarGodsven Hansson (≈1490 - ≈1565)
HalvbrorPeder Svensson (≈1520 - [1555-1600])
HalvbrorOlof Svensson (≈1525 - )
HalvsysterAnna Svensdotter (≈1530 - )
HalvbrorHans Svensson (≈1540 - )
HalvsysterAgneta Svensdotter (≈1545 - )
MakaKarin Olsdotter (≈1540 - 1619)
Vigsel≈1560, Norrbärke (W)
SonSven Larsson (≈1570 - ≈1625)
SonOlof Larsson (≈1575 - ≈1650)
SonGöran Larsson (≈1580 - )
DotterAnna Larsdotter (≈1585 - ≈1644)
DotterBrita Larsdotter ([1588-1590] - )

Släktskap

Treee17e094304139773fefce74ddf7LarsSvensson≈1535 - ≈1620family_e17e094304139773fefce74ddf7_e17e097d73a55f604559a960d1ce17e094304139773fefce74ddf7->family_e17e094304139773fefce74ddf7_e17e097d73a55f604559a960d1ce17e276298973e0a5b1f624a5feGodsvenHansson≈1490 - ≈1565e17e276298973e0a5b1f624a5fe->e17e094304139773fefce74ddf7e4c30a9fd7b72a3f95b70777e93PederSvensson≈1520 - [1555-1600]e17e276298973e0a5b1f624a5fe->e4c30a9fd7b72a3f95b70777e93e4c30b64ee24f43f884883305b8OlofSvensson≈1525 - e17e276298973e0a5b1f624a5fe->e4c30b64ee24f43f884883305b8e4c30ce23c07d5466141736b3b4HansSvensson≈1540 - e17e276298973e0a5b1f624a5fe->e4c30ce23c07d5466141736b3b4e4c30c17b911bafe00db53afcddAnnaSvensdotter≈1530 - e17e276298973e0a5b1f624a5fe->e4c30c17b911bafe00db53afcdde4c30e289f767570432f718bff0AgnetaSvensdotter≈1545 - e17e276298973e0a5b1f624a5fe->e4c30e289f767570432f718bff0e17e2a906fb4bb594437acd336HansHansson≈1460 - <1539e17e2a906fb4bb594437acd336->e17e276298973e0a5b1f624a5fee17e0420fb411567cdb78ad6ffcSvenLarsson≈1570 - ≈1625e180eb6700f55abec0b85288376OlofLarsson≈1575 - ≈1650e4c314d7fcb788eb57180cc7336GöranLarsson≈1580 - e180ecc6da1ca054b501b7a83fAnnaLarsdotter≈1585 - ≈1644e5946c0ecbe765036716f283022BritaLarsdotter[1588-1590] - e17e097d73a55f604559a960d1cKarinOlsdotter≈1540 - 1619e17e097d73a55f604559a960d1c->family_e17e094304139773fefce74ddf7_e17e097d73a55f604559a960d1cfamily_e17e094304139773fefce74ddf7_e17e097d73a55f604559a960d1c->e17e0420fb411567cdb78ad6ffcfamily_e17e094304139773fefce74ddf7_e17e097d73a55f604559a960d1c->e180eb6700f55abec0b85288376family_e17e094304139773fefce74ddf7_e17e097d73a55f604559a960d1c->e4c314d7fcb788eb57180cc7336family_e17e094304139773fefce74ddf7_e17e097d73a55f604559a960d1c->e180ecc6da1ca054b501b7a83ffamily_e17e094304139773fefce74ddf7_e17e097d73a55f604559a960d1c->e5946c0ecbe765036716f283022