Hans Esbiörsson

Namn

NamnHans Esbiörsson

Händelser och registrerade yrken

Född≈1628-04-27, Kyrkbyn, Grangärde (W)
Döpt1628-04-27, Grangärde (W)
Bosatt≈1634, Rosshaga, Grangärde (W)
Död1685-05-06, Rosshaga, Grangärde (W)
Begraven1685-05-10, Grangärde (W)

Familj

FarEsbiörn Eriksson (1591 - 1655-07-01)
MorKerstin Svensdotter (≈1595 - ≈1633-03-24)
BrorLars Esbiörnsson (1615-11-19 - )
SysterKarin Esbiörnsdotter (1617 - )
BrorJohan Esbiörnsson (≈1620 - )
SysterBrita Esbiörnsdotter (1622 - )
BrorErich Esbiörnsson (1624 - )
SysterAnna Esbiörnsdotter (1630 - )
BrorPehr Esbiörnsson (1633-03-24 - 1635-11-29)
HalvsysterKerstin Esbiörnsdotter (1634-09-07 - )
HalvbrorMathias Esbiörnsson (1638-01-28 - )
HalvsysterMargreta Esbiörnsdotter (1639-05-19 - )
HalvbrorAnders Esbiörnsson (1642 - 1698-05-15)
MakaKarin Hansdotter (1640-01-27 - 1698)
Vigsel1657, Grangärde (W)
SonHans Hansson (1657-12-18 - )
DotterBrita Hansdotter (1659-09-18 - [1690-1739])
SonPär Hansson (1661-05-31 - 1681-12-15)
DotterCherstin Hansdotter (1663-05-16 - )
DotterKarin Hansdotter (1665-11-11 - )
DotterElisabet Hansdotter (1668-10-12 - )
DotterMargareta Hansdotter (1671-04-26 - 1672-06-02)
SonErich Hansson (1673-04-20 - 1676-04-23)
SonChristoffer Hansson (1677-03-15 - [1728-1742])
DotterMargareta Hansdotter (1680-05-06 - )
SonErich Hansson (1683-01-14 - )

Släktskap

Treee17dcd81a0e26ba55bb03354187HansEsbiörsson≈1628 - 1685family_e17dcd81a0e26ba55bb03354187_e17dcda6d58573b02fdb21ce03fe17dcd81a0e26ba55bb03354187->family_e17dcd81a0e26ba55bb03354187_e17dcda6d58573b02fdb21ce03fe17dec285b7347ce0511bda2488EsbiörnEriksson1591 - 1655e5a73b50790581f9c2a33a9c01fMathiasEsbiörnsson1638 - e17dec285b7347ce0511bda2488->e5a73b50790581f9c2a33a9c01fe5a73ca709050ff75a60ea8ab40AndersEsbiörnsson1642 - 1698e17dec285b7347ce0511bda2488->e5a73ca709050ff75a60ea8ab40e5a73a932743d101eac61dacbc5KerstinEsbiörnsdotter1634 - e17dec285b7347ce0511bda2488->e5a73a932743d101eac61dacbc5e5a73bef105b87c3bdb3d192a4MargretaEsbiörnsdotter1639 - e17dec285b7347ce0511bda2488->e5a73bef105b87c3bdb3d192a4family_e17dec285b7347ce0511bda2488_e17dfe0345938ac89a8507a0cd2e17dec285b7347ce0511bda2488->family_e17dec285b7347ce0511bda2488_e17dfe0345938ac89a8507a0cd2e5a71c2a4796e64975120489788ErichOlofsson[1541-1561] - [1591-1628]family_e5a71c2a4796e64975120489788_e5a71c4617d18ec14e88e5cac0e5a71c2a4796e64975120489788->family_e5a71c2a4796e64975120489788_e5a71c4617d18ec14e88e5cac0e17e0420fb411567cdb78ad6ffcSvenLarsson≈1570 - ≈1625family_e17e0420fb411567cdb78ad6ffc_e17e04426b0c4cf97a7baca179e17e0420fb411567cdb78ad6ffc->family_e17e0420fb411567cdb78ad6ffc_e17e04426b0c4cf97a7baca179e17e094304139773fefce74ddf7LarsSvensson≈1535 - ≈1620family_e17e094304139773fefce74ddf7_e17e097d73a55f604559a960d1ce17e094304139773fefce74ddf7->family_e17e094304139773fefce74ddf7_e17e097d73a55f604559a960d1cde112ce37ad272562eefa9e6a49ChristofferHansson1677 - [1728-1742]e180d6c65b75daa31d090bad5f8PärHansson1661 - 1681e5a740d8f567e9f1e0dd9d2cc10HansHansson1657 - e5a7486ec727259d96dc5dc9e0bErichHansson1673 - 1676e5a749d688743dc61045ff67abbErichHansson1683 - e5a72f62af0401eacba3723a715LarsEsbiörnsson1615 - e5a7308ac92471009aeef379e68JohanEsbiörnsson≈1620 - e5a731c0c306d0d58be11603472ErichEsbiörnsson1624 - e5a732d10c52325d7b8f99f4c35PehrEsbiörnsson1633 - 1635e5a71c4617d18ec14e88e5cac0BritaLarsdotter1562 - 1654e5a71c4617d18ec14e88e5cac0->family_e5a71c2a4796e64975120489788_e5a71c4617d18ec14e88e5cac0e17dfe0345938ac89a8507a0cd2KerstinSvensdotter≈1595 - ≈1633e17dfe0345938ac89a8507a0cd2->family_e17dec285b7347ce0511bda2488_e17dfe0345938ac89a8507a0cd2e17e097d73a55f604559a960d1cKarinOlsdotter≈1540 - 1619e17e097d73a55f604559a960d1c->family_e17e094304139773fefce74ddf7_e17e097d73a55f604559a960d1ce17e04426b0c4cf97a7baca179AnnaSvensdotter≈1575 - [1621-1650]e17e04426b0c4cf97a7baca179->family_e17e0420fb411567cdb78ad6ffc_e17e04426b0c4cf97a7baca179e180d4bb4fa647a0ede32db0619BritaHansdotter1659 - [1690-1739]e180d86ccc1768efa9dcdfecf80CherstinHansdotter1663 - e180dca59d829942d03c935a1b6ElisabetHansdotter1668 - e180e37a44138c779771d661d77KarinHansdotter1665 - e5a747702b894bce3908efc7MargaretaHansdotter1671 - 1672e5a7494f3a816b398a04504b7adMargaretaHansdotter1680 - e17dcda6d58573b02fdb21ce03fKarinHansdotter1640 - 1698e17dcda6d58573b02fdb21ce03f->family_e17dcd81a0e26ba55bb03354187_e17dcda6d58573b02fdb21ce03fe5a72fff3ee305367e9cdece901KarinEsbiörnsdotter1617 - e5a731186c41e28b4391b212e4fBritaEsbiörnsdotter1622 - e5a732491f78fd6263daa1e91AnnaEsbiörnsdotter1630 - family_e17dcd81a0e26ba55bb03354187_e17dcda6d58573b02fdb21ce03f->de112ce37ad272562eefa9e6a49family_e17dcd81a0e26ba55bb03354187_e17dcda6d58573b02fdb21ce03f->e180d6c65b75daa31d090bad5f8family_e17dcd81a0e26ba55bb03354187_e17dcda6d58573b02fdb21ce03f->e5a740d8f567e9f1e0dd9d2cc10family_e17dcd81a0e26ba55bb03354187_e17dcda6d58573b02fdb21ce03f->e5a7486ec727259d96dc5dc9e0bfamily_e17dcd81a0e26ba55bb03354187_e17dcda6d58573b02fdb21ce03f->e5a749d688743dc61045ff67abbfamily_e17dcd81a0e26ba55bb03354187_e17dcda6d58573b02fdb21ce03f->e180d4bb4fa647a0ede32db0619family_e17dcd81a0e26ba55bb03354187_e17dcda6d58573b02fdb21ce03f->e180d86ccc1768efa9dcdfecf80family_e17dcd81a0e26ba55bb03354187_e17dcda6d58573b02fdb21ce03f->e180dca59d829942d03c935a1b6family_e17dcd81a0e26ba55bb03354187_e17dcda6d58573b02fdb21ce03f->e180e37a44138c779771d661d77family_e17dcd81a0e26ba55bb03354187_e17dcda6d58573b02fdb21ce03f->e5a747702b894bce3908efc7family_e17dcd81a0e26ba55bb03354187_e17dcda6d58573b02fdb21ce03f->e5a7494f3a816b398a04504b7adfamily_e17dec285b7347ce0511bda2488_e17dfe0345938ac89a8507a0cd2->e17dcd81a0e26ba55bb03354187family_e17dec285b7347ce0511bda2488_e17dfe0345938ac89a8507a0cd2->e5a72f62af0401eacba3723a715family_e17dec285b7347ce0511bda2488_e17dfe0345938ac89a8507a0cd2->e5a7308ac92471009aeef379e68family_e17dec285b7347ce0511bda2488_e17dfe0345938ac89a8507a0cd2->e5a731c0c306d0d58be11603472family_e17dec285b7347ce0511bda2488_e17dfe0345938ac89a8507a0cd2->e5a732d10c52325d7b8f99f4c35family_e17dec285b7347ce0511bda2488_e17dfe0345938ac89a8507a0cd2->e5a72fff3ee305367e9cdece901family_e17dec285b7347ce0511bda2488_e17dfe0345938ac89a8507a0cd2->e5a731186c41e28b4391b212e4ffamily_e17dec285b7347ce0511bda2488_e17dfe0345938ac89a8507a0cd2->e5a732491f78fd6263daa1e91family_e5a71c2a4796e64975120489788_e5a71c4617d18ec14e88e5cac0->e17dec285b7347ce0511bda2488family_e17e0420fb411567cdb78ad6ffc_e17e04426b0c4cf97a7baca179->e17dfe0345938ac89a8507a0cd2family_e17e094304139773fefce74ddf7_e17e097d73a55f604559a960d1c->e17e0420fb411567cdb78ad6ffc