Anders Larsson

Namn

NamnAnders Larsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är delvis baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Familj

FarLars Olofsson (≈1575 - ≈1625)
HalvbrorNils Larsson (≈1608 - )
HalvbrorOlof Larsson (≈1610 - )
HalvsysterBrita Larsdotter (≈1615 - )
HalvsysterKarin Larsdotter (≈1618 - )
MakaKarin Olofsdotter (1618 - 1697)
Vigsel≈1640
SonLars Andersson (≈1640 - )
DotterKarin Andersdotter (≈1642 - )
SonTidich Andersson (1644 - 1723-04-04)
SonWidich Andersson (1646 - [1696-1721])
SonAnders Andersson (1650 - 1693-10-21)
DotterElisabet Andersdotter (≈1655 - )
DotterKerstin Andersdotter (1657 - )
SonPehr Brandt (1658 - )

Släktskap

Treee123eaf0a561b6d256b9a451c17AndersLarsson1611 - 1690family_e123eaf0a561b6d256b9a451c17_e4efbddbbecba7c49f42d64716e123eaf0a561b6d256b9a451c17->family_e123eaf0a561b6d256b9a451c17_e4efbddbbecba7c49f42d64716e4f2e49a4fe254a7daa8ebcf8c3LarsOlofsson≈1575 - ≈1625e4f2e49a4fe254a7daa8ebcf8c3->e123eaf0a561b6d256b9a451c17e4f9bac56024b8ddac941b40e3NilsLarsson≈1608 - e4f2e49a4fe254a7daa8ebcf8c3->e4f9bac56024b8ddac941b40e3e4f9bb994845495ed596232461dOlofLarsson≈1610 - e4f2e49a4fe254a7daa8ebcf8c3->e4f9bb994845495ed596232461de4f9bc4aa2251e3f50d77ff0e4fBritaLarsdotter≈1615 - e4f2e49a4fe254a7daa8ebcf8c3->e4f9bc4aa2251e3f50d77ff0e4fe4f9bccaee735e1d9f981b300deKarinLarsdotter≈1618 - e4f2e49a4fe254a7daa8ebcf8c3->e4f9bccaee735e1d9f981b300dee4f2e626f8b2d6cddefbee6aff0OlofLarsson≈1550 - ≈1615e4f2e626f8b2d6cddefbee6aff0->e4f2e49a4fe254a7daa8ebcf8c3e123e6086ff1e47edf7b6946198WidichAndersson1646 - [1696-1721]e4efbefe1c841d0ad41d0c6f85cLarsAndersson≈1640 - e4efc0bae2cd4427f0a0c96840TidichAndersson1644 - 1723e4efc1f1f9927393a656d3a75e9AndersAndersson1650 - 1693e4efc421a86581e1d6eac8a1c8ePehrBrandt1658 - e4efbfca1e025d442ff7d3df8f3KarinAndersdotter≈1642 - e4efc2dc4e7333efb5b7c8669ElisabetAndersdotter≈1655 - e4efc3856cf165606b6bf3dc57dKerstinAndersdotter1657 - e4efbddbbecba7c49f42d64716KarinOlofsdotter1618 - 1697e4efbddbbecba7c49f42d64716->family_e123eaf0a561b6d256b9a451c17_e4efbddbbecba7c49f42d64716family_e123eaf0a561b6d256b9a451c17_e4efbddbbecba7c49f42d64716->e123e6086ff1e47edf7b6946198family_e123eaf0a561b6d256b9a451c17_e4efbddbbecba7c49f42d64716->e4efbefe1c841d0ad41d0c6f85cfamily_e123eaf0a561b6d256b9a451c17_e4efbddbbecba7c49f42d64716->e4efc0bae2cd4427f0a0c96840family_e123eaf0a561b6d256b9a451c17_e4efbddbbecba7c49f42d64716->e4efc1f1f9927393a656d3a75e9family_e123eaf0a561b6d256b9a451c17_e4efbddbbecba7c49f42d64716->e4efc421a86581e1d6eac8a1c8efamily_e123eaf0a561b6d256b9a451c17_e4efbddbbecba7c49f42d64716->e4efbfca1e025d442ff7d3df8f3family_e123eaf0a561b6d256b9a451c17_e4efbddbbecba7c49f42d64716->e4efc2dc4e7333efb5b7c8669family_e123eaf0a561b6d256b9a451c17_e4efbddbbecba7c49f42d64716->e4efc3856cf165606b6bf3dc57d