Maria Gilliusdotter

Namn

NamnMaria Gilliusdotter

Händelser och registrerade yrken

Född1659-07-20, Färna, Gunnilbo (U)
BosattHagge, Norrbärke (W)
BosattLudvika, Ludvika (W)
Död1735-02-26, Björnhyttan, Grangärde (W)
Begraven1735-03-09, Grangärde (W)

Familj

FarGillius Claesson (1632-09-16 - 1702-02-16)
MorSara Bastiansdotter (1630 - 1698-08-28)
SysterAnna Gilliusdotter (1661-11-10 - 1745-11-22)
BrorJohan Gilliusson (≈1665 - 1699-03-25)
BrorClaes Gilliusson (1667-04-10 - 1698-11-06)
BrorGilius Giliusson (1669 - 1690-03-30)
BrorHindrich Gilliusson (≈1670 - [1690-1750])
BrorPehr Gilliusson (1672 - [1690-1742])
SysterSara Giliusdotter (1673 - 1673)
BrorMats Giliusson (1674 - )
BrorJakob Giliusson (1680 - )
MakeErik Mahl (1657-10-06 - 1708-04-23)
Vigsel1680-09-19, Grangärde (W)
SonOlof Mahl (1681-10-10 - 1762-06-15)
SonErich Erichsson (1683-12-19 - )
DotterSara Eriksdotter (1686-02-17 - )
SonJacob Eriksson (1689-02-14 - 1708)
SonJohan Eriksson (1691-06-16 - [1691-1694])
SonJohan Eriksson (1694-04-10 - )
DotterMargareta Eriksdotter (1698-03-27 - )
DotterMaria Eriksson (1705-03-28 - )

Släktskap

Treee99069a4be76914923325314810GilliusClaesson1632 - 1702family_e99069a4be76914923325314810_e99069e8e8d5e38da73c187d436e99069a4be76914923325314810->family_e99069a4be76914923325314810_e99069e8e8d5e38da73c187d436e99074255114e7fb346b5ddac13KlasHenriksson≈1610 - 1699family_e99074255114e7fb346b5ddac13_eccee5720efb70cab5359a4feee99074255114e7fb346b5ddac13->family_e99074255114e7fb346b5ddac13_eccee5720efb70cab5359a4feeeccee5727fa2415b118e96bc8a5HenryMatthieu[1565-1595] - eccee5727fa2415b118e96bc8a5->e99074255114e7fb346b5ddac13eccee5729e2232d17d3789cb305BastianMichot[1580-1600] - <1649e99069e8e8d5e38da73c187d436SaraBastiansdotter1630 - 1698eccee5729e2232d17d3789cb305->e99069e8e8d5e38da73c187d436e09970e8aff50067344a9318eb3OlofMahl1681 - 1762e4e9532c3fc7d77e05515f188edErichErichsson1683 - e4e95539b3230a6076323771c43JacobEriksson1689 - 1708e4e9562665f55be27fb3aeec55cJohanEriksson1691 - [1691-1694]e4e957300b133aa1fa7b1985d4JohanEriksson1694 - e09995fff863f995322e2bcc112ErikMahl1657 - 1708family_e09995fff863f995322e2bcc112_e099963e9195ef5a270463a5712e09995fff863f995322e2bcc112->family_e09995fff863f995322e2bcc112_e099963e9195ef5a270463a5712e9906b952a178b662a9a737ee6bJohanGilliusson≈1665 - 1699e9906bf0d541c57983ac82efe02ClaesGilliusson1667 - 1698e9906c57ef544c68d22c79c3d9HindrichGilliusson≈1670 - [1690-1750]e9906e1e8ab6317217caddf6b2PehrGilliusson1672 - [1690-1742]eccee5714b31cc4385857a86b20GiliusGiliusson1669 - 1690eccee5721bc3f7e8c963d79dce0MatsGiliusson1674 - eccee572f30254859eb0326faa3JakobGiliusson1680 - e099963e9195ef5a270463a5712MariaGilliusdotter1659 - 1735e099963e9195ef5a270463a5712->family_e09995fff863f995322e2bcc112_e099963e9195ef5a270463a5712eccee5720efb70cab5359a4feeAnnaPersdotter1610 - 1695eccee5720efb70cab5359a4fee->family_e99074255114e7fb346b5ddac13_eccee5720efb70cab5359a4feee99069e8e8d5e38da73c187d436->family_e99069a4be76914923325314810_e99069e8e8d5e38da73c187d436e4e953e732e713adaaffd1a9e41SaraEriksdotter1686 - e4e9581b6406bafe3ffee8b89a7MargaretaEriksdotter1698 - e4e95901951461bcab3ac84faa3MariaEriksson1705 - e9906b3d8fa21b92dc06f539aa9AnnaGilliusdotter1661 - 1745eccee5721b264bd8f6610a6a494SaraGiliusdotter1673 - 1673family_e99069a4be76914923325314810_e99069e8e8d5e38da73c187d436->e9906b952a178b662a9a737ee6bfamily_e99069a4be76914923325314810_e99069e8e8d5e38da73c187d436->e9906bf0d541c57983ac82efe02family_e99069a4be76914923325314810_e99069e8e8d5e38da73c187d436->e9906c57ef544c68d22c79c3d9family_e99069a4be76914923325314810_e99069e8e8d5e38da73c187d436->e9906e1e8ab6317217caddf6b2family_e99069a4be76914923325314810_e99069e8e8d5e38da73c187d436->eccee5714b31cc4385857a86b20family_e99069a4be76914923325314810_e99069e8e8d5e38da73c187d436->eccee5721bc3f7e8c963d79dce0family_e99069a4be76914923325314810_e99069e8e8d5e38da73c187d436->eccee572f30254859eb0326faa3family_e99069a4be76914923325314810_e99069e8e8d5e38da73c187d436->e099963e9195ef5a270463a5712family_e99069a4be76914923325314810_e99069e8e8d5e38da73c187d436->e9906b3d8fa21b92dc06f539aa9family_e99069a4be76914923325314810_e99069e8e8d5e38da73c187d436->eccee5721b264bd8f6610a6a494family_e99074255114e7fb346b5ddac13_eccee5720efb70cab5359a4fee->e99069a4be76914923325314810family_e09995fff863f995322e2bcc112_e099963e9195ef5a270463a5712->e09970e8aff50067344a9318eb3family_e09995fff863f995322e2bcc112_e099963e9195ef5a270463a5712->e4e9532c3fc7d77e05515f188edfamily_e09995fff863f995322e2bcc112_e099963e9195ef5a270463a5712->e4e95539b3230a6076323771c43family_e09995fff863f995322e2bcc112_e099963e9195ef5a270463a5712->e4e9562665f55be27fb3aeec55cfamily_e09995fff863f995322e2bcc112_e099963e9195ef5a270463a5712->e4e957300b133aa1fa7b1985d4family_e09995fff863f995322e2bcc112_e099963e9195ef5a270463a5712->e4e953e732e713adaaffd1a9e41family_e09995fff863f995322e2bcc112_e099963e9195ef5a270463a5712->e4e9581b6406bafe3ffee8b89a7family_e09995fff863f995322e2bcc112_e099963e9195ef5a270463a5712->e4e95901951461bcab3ac84faa3