Olof Ersson

Namn

NamnOlof Ersson

Händelser och registrerade yrken

Född[1617-1647] (beräknat)
Död[1667-1717] (beräknat)

Familj

MakaKierstin Andersdotter ([1627-1647] - [1667-1717])
Vigsel
DotterKiersten Olsdotter (1667 - ≈1749-12-31)

Släktskap

Treee02bf9be7076563e62805c2e4e3OlofErsson[1617-1647] - [1667-1717]family_e02bf9be7076563e62805c2e4e3_e02bf9ec4657e45b41804b33ee0e02bf9be7076563e62805c2e4e3->family_e02bf9be7076563e62805c2e4e3_e02bf9ec4657e45b41804b33ee0e02bf35a7ac20d6e027b2762fc5KierstenOlsdotter1667 - ≈1749e02bf9ec4657e45b41804b33ee0KierstinAndersdotter[1627-1647] - [1667-1717]e02bf9ec4657e45b41804b33ee0->family_e02bf9be7076563e62805c2e4e3_e02bf9ec4657e45b41804b33ee0family_e02bf9be7076563e62805c2e4e3_e02bf9ec4657e45b41804b33ee0->e02bf35a7ac20d6e027b2762fc5