Erik Halfvarsson

Namn

NamnErik Halfvarsson

Händelser och registrerade yrken

Född[1627-1657] (beräknat)
BosattGläfse, Söderbärke (W)
Död[1706-1727] (beräknat)

Familj

MakaDordi Ersdotter ([1637-1657] - 1706)
Vigsel
SonMats Ersson (1677 - 1754-05-29)
DotterLisbeth Ersdotter (1681 - )
DotterDordi Ersdotter (1682 - )
DotterKarin Ersdotter (1683 - )

Släktskap

Treedffbb6bd23d134dfcf73f5f6acbErikHalfvarsson[1627-1657] - [1706-1727]family_dffbb6bd23d134dfcf73f5f6acb_dffbb6ce30f60f2b9a7a3f3347dffbb6bd23d134dfcf73f5f6acb->family_dffbb6bd23d134dfcf73f5f6acb_dffbb6ce30f60f2b9a7a3f3347dffb98501083897a7aacf3f9606MatsErsson1677 - 1754e6b2481dff14d10f40c31fceca3LisbethErsdotter1681 - e6b2489c0cb21e5a875d4c2bbabDordiErsdotter1682 - e6b2490ed9819fbfb3c1117f3f1KarinErsdotter1683 - dffbb6ce30f60f2b9a7a3f3347DordiErsdotter[1637-1657] - 1706dffbb6ce30f60f2b9a7a3f3347->family_dffbb6bd23d134dfcf73f5f6acb_dffbb6ce30f60f2b9a7a3f3347family_dffbb6bd23d134dfcf73f5f6acb_dffbb6ce30f60f2b9a7a3f3347->dffb98501083897a7aacf3f9606family_dffbb6bd23d134dfcf73f5f6acb_dffbb6ce30f60f2b9a7a3f3347->e6b2481dff14d10f40c31fceca3family_dffbb6bd23d134dfcf73f5f6acb_dffbb6ce30f60f2b9a7a3f3347->e6b2489c0cb21e5a875d4c2bbabfamily_dffbb6bd23d134dfcf73f5f6acb_dffbb6ce30f60f2b9a7a3f3347->e6b2490ed9819fbfb3c1117f3f1