Anna Pehrsdotter

Namn

NamnAnna Pehrsdotter

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född1614, Broby, Grangärde (W)
Död1688-10-14, Broby, Grangärde (W)

Familj

FarPehr Mattsson (1572 - 1659-08-28)
MorMarit Mattsdotter (≈1585 - 1635-12-27)
SysterKarin Pehrsdotter (≈1612 - 1634-06-22)
BrorErich Pehrsson (1617 - 1674-06-28)
SysterMarit Pehrsdotter (1621 - )
MakeChristopher Mårtensson (1609 - 1679-12-29)
Vigsel1633-12-01, Grangärde (W)
SonMatts Christophersson (1633-09-29 - 1636-01-24)
SonHans Christophersson (1635-10-27 - )
DotterMarit Christophersdotter (1637-02-05 - 1637)
DotterMarit Christophersdotter (1638-03-04 - 1722-11-09)
SonPehr Christophersson (1639-03-24 - )
SonMårten Christophersson (1641-05-01 - )
DotterElisabet Christophersdotter (1643-02-24 - )
SonChristopher Christophersson (1644-03-17 - 1644-05-05)
SonMatts Christophersson (1645-02-23 - )
SonAnders Christophersson (1646-09-26 - )
SonChristopher Christophersson (1648-04-23 - )
DotterAnna Christophersdotter (1650-07-14 - )
SonErich Christophersson (1652-02-22 - )
SonOlof Christophersson (1654-07-16 - )
SonSamuel Christophersson (1657-07-26 - )

Släktskap

Treedfc4da73b3ec7624e194e23191PehrMattsson1572 - 1659family_dfc4da73b3ec7624e194e23191_dfc4da8da6a2a19711dcefc198ddfc4da73b3ec7624e194e23191->family_dfc4da73b3ec7624e194e23191_dfc4da8da6a2a19711dcefc198ddfc4ddc11f53d59c31bb53687b1MatsHalvarsson≈1540 - [1599-1620]dfc4ddc11f53d59c31bb53687b1->dfc4da73b3ec7624e194e23191dfc4df90fe97d2528764cb3cb5HalvarMatsson≈1515 - [1540-1595]dfc4df90fe97d2528764cb3cb5->dfc4ddc11f53d59c31bb53687b1e5a6f2923a03889e5725389aa48MattsChristophersson1633 - 1636e5a6f36874f28c9dd6cda456f2cHansChristophersson1635 - e5a6f6492014b36e9ac199d5ca8PehrChristophersson1639 - e5a6f6d7c3278b3c97917ff8c32MårtenChristophersson1641 - e5a6f8243ae6be89cf5db31144cChristopherChristophersson1644 - 1644e5a6f8e4b94456a5dab4e1a6738MattsChristophersson1645 - e5a6f9a91ff5bb622113ad9407dAndersChristophersson1646 - e5a6fa3aa876b322f3fd5934a05ChristopherChristophersson1648 - e5a6fdc5fd659a2e3c1e41793ceErichChristophersson1652 - e5a6fe630815a2368783039c16bOlofChristophersson1654 - e5a6fefdef67fe1d085055af4d5SamuelChristophersson1657 - dfc4bab6cc73c31f0d549498fcdChristopherMårtensson1609 - 1679family_dfc4bab6cc73c31f0d549498fcd_dfc4c8c874f248faf596564f0d5dfc4bab6cc73c31f0d549498fcd->family_dfc4bab6cc73c31f0d549498fcd_dfc4c8c874f248faf596564f0d5e5c0f6d647d2048f5ef67246845ErichPehrsson1617 - 1674dfc4c8c874f248faf596564f0d5AnnaPehrsdotter1614 - 1688dfc4c8c874f248faf596564f0d5->family_dfc4bab6cc73c31f0d549498fcd_dfc4c8c874f248faf596564f0d5dfc4da8da6a2a19711dcefc198dMaritMattsdotter≈1585 - 1635dfc4da8da6a2a19711dcefc198d->family_dfc4da73b3ec7624e194e23191_dfc4da8da6a2a19711dcefc198ddfc4a8622aa7295a00181ba235bMaritChristophersdotter1638 - 1722e5a6f410f876eb5b9596bd66f66MaritChristophersdotter1637 - 1637e5a6f798e5243c77331110294c3ElisabetChristophersdotter1643 - e5a6fac6cd71efde8fde6583f90AnnaChristophersdotter1650 - e5c104a65605cc70931d47b5696KarinPehrsdotter≈1612 - 1634e5c105bf1183ac7f8ecf599c8b6MaritPehrsdotter1621 - family_dfc4da73b3ec7624e194e23191_dfc4da8da6a2a19711dcefc198d->e5c0f6d647d2048f5ef67246845family_dfc4da73b3ec7624e194e23191_dfc4da8da6a2a19711dcefc198d->dfc4c8c874f248faf596564f0d5family_dfc4da73b3ec7624e194e23191_dfc4da8da6a2a19711dcefc198d->e5c104a65605cc70931d47b5696family_dfc4da73b3ec7624e194e23191_dfc4da8da6a2a19711dcefc198d->e5c105bf1183ac7f8ecf599c8b6family_dfc4bab6cc73c31f0d549498fcd_dfc4c8c874f248faf596564f0d5->e5a6f2923a03889e5725389aa48family_dfc4bab6cc73c31f0d549498fcd_dfc4c8c874f248faf596564f0d5->e5a6f36874f28c9dd6cda456f2cfamily_dfc4bab6cc73c31f0d549498fcd_dfc4c8c874f248faf596564f0d5->e5a6f6492014b36e9ac199d5ca8family_dfc4bab6cc73c31f0d549498fcd_dfc4c8c874f248faf596564f0d5->e5a6f6d7c3278b3c97917ff8c32family_dfc4bab6cc73c31f0d549498fcd_dfc4c8c874f248faf596564f0d5->e5a6f8243ae6be89cf5db31144cfamily_dfc4bab6cc73c31f0d549498fcd_dfc4c8c874f248faf596564f0d5->e5a6f8e4b94456a5dab4e1a6738family_dfc4bab6cc73c31f0d549498fcd_dfc4c8c874f248faf596564f0d5->e5a6f9a91ff5bb622113ad9407dfamily_dfc4bab6cc73c31f0d549498fcd_dfc4c8c874f248faf596564f0d5->e5a6fa3aa876b322f3fd5934a05family_dfc4bab6cc73c31f0d549498fcd_dfc4c8c874f248faf596564f0d5->e5a6fdc5fd659a2e3c1e41793cefamily_dfc4bab6cc73c31f0d549498fcd_dfc4c8c874f248faf596564f0d5->e5a6fe630815a2368783039c16bfamily_dfc4bab6cc73c31f0d549498fcd_dfc4c8c874f248faf596564f0d5->e5a6fefdef67fe1d085055af4d5family_dfc4bab6cc73c31f0d549498fcd_dfc4c8c874f248faf596564f0d5->dfc4a8622aa7295a00181ba235bfamily_dfc4bab6cc73c31f0d549498fcd_dfc4c8c874f248faf596564f0d5->e5a6f410f876eb5b9596bd66f66family_dfc4bab6cc73c31f0d549498fcd_dfc4c8c874f248faf596564f0d5->e5a6f798e5243c77331110294c3family_dfc4bab6cc73c31f0d549498fcd_dfc4c8c874f248faf596564f0d5->e5a6fac6cd71efde8fde6583f90