Marit Matsdotter

Namn

NamnMarit Matsdotter

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Familj

FarMats Olofsson ([1519-1549] - [1611-1629])
MakeMårten Fransson (1569 - 1649-07-22)
Vigsel≈1595, Broby, Grangärde (W)
SonAnders Mårtensson (1599 - 1674-07-12)
SonPehr Mårtensson (1603 - 1672-04-08)
SonHans Mårtensson (1606-05-31 - )
SonChristopher Mårtensson (1609 - 1679-12-29)
SonMårten Mårtensson (1612 - )
SonMatts Mårtensson (1614 - )
DotterBarbro Mårtensdotter (1616 - )
DotterKarin Mårtensdotter (1617 - )

Släktskap

Treedfc4be9fae65e65efb948bc4c43MatsOlofsson[1519-1549] - [1611-1629]dfc4be1541e7e781b242dd340a6MaritMatsdotter1572 - 1666dfc4be9fae65e65efb948bc4c43->dfc4be1541e7e781b242dd340a6dfc4bee20ff547514159d721859OlofPersson[1485-1519] - [1549-1599]dfc4bee20ff547514159d721859->dfc4be9fae65e65efb948bc4c43dfc4bab6cc73c31f0d549498fcdChristopherMårtensson1609 - 1679e5a705da595411c5f64b5a730a2AndersMårtensson1599 - 1674e5a7067835d15d9d0fde75dadacPehrMårtensson1603 - 1672e5a7074ccb91f4d91cdfabdf02aHansMårtensson1606 - e5a707f6ab61acc5f36b9687f9MårtenMårtensson1612 - e5a7088bb694646b56b71e6613bMattsMårtensson1614 - dfc4bdf4d81315e659c9eafe7f0MårtenFransson1569 - 1649family_dfc4bdf4d81315e659c9eafe7f0_dfc4be1541e7e781b242dd340a6dfc4bdf4d81315e659c9eafe7f0->family_dfc4bdf4d81315e659c9eafe7f0_dfc4be1541e7e781b242dd340a6dfc4be1541e7e781b242dd340a6->family_dfc4bdf4d81315e659c9eafe7f0_dfc4be1541e7e781b242dd340a6e5a709146f18efcd0b5b327114BarbroMårtensdotter1616 - e5a70a8eb2f7c9b7d1e859a9244KarinMårtensdotter1617 - family_dfc4bdf4d81315e659c9eafe7f0_dfc4be1541e7e781b242dd340a6->dfc4bab6cc73c31f0d549498fcdfamily_dfc4bdf4d81315e659c9eafe7f0_dfc4be1541e7e781b242dd340a6->e5a705da595411c5f64b5a730a2family_dfc4bdf4d81315e659c9eafe7f0_dfc4be1541e7e781b242dd340a6->e5a7067835d15d9d0fde75dadacfamily_dfc4bdf4d81315e659c9eafe7f0_dfc4be1541e7e781b242dd340a6->e5a7074ccb91f4d91cdfabdf02afamily_dfc4bdf4d81315e659c9eafe7f0_dfc4be1541e7e781b242dd340a6->e5a707f6ab61acc5f36b9687f9family_dfc4bdf4d81315e659c9eafe7f0_dfc4be1541e7e781b242dd340a6->e5a7088bb694646b56b71e6613bfamily_dfc4bdf4d81315e659c9eafe7f0_dfc4be1541e7e781b242dd340a6->e5a709146f18efcd0b5b327114family_dfc4bdf4d81315e659c9eafe7f0_dfc4be1541e7e781b242dd340a6->e5a70a8eb2f7c9b7d1e859a9244