Christopher Mårtensson

Namn

NamnChristopher Mårtensson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född1609, Gärdet, Grangärde (W)
BosattBroby, Grangärde (W)
Död1679-12-29, Sunnansjö, Grangärde (W)
Begraven1680-01-11, Grangärde (W)

Familj

FarMårten Fransson (1569 - 1649-07-22)
MorMarit Matsdotter (1572 - 1666)
BrorAnders Mårtensson (1599 - 1674-07-12)
BrorPehr Mårtensson (1603 - 1672-04-08)
BrorHans Mårtensson (1606-05-31 - )
BrorMårten Mårtensson (1612 - )
BrorMatts Mårtensson (1614 - )
SysterBarbro Mårtensdotter (1616 - )
SysterKarin Mårtensdotter (1617 - )
MakaAnna Pehrsdotter (1614 - 1688-10-14)
Vigsel1633-12-01, Grangärde (W)
SonMatts Christophersson (1633-09-29 - 1636-01-24)
SonHans Christophersson (1635-10-27 - )
DotterMarit Christophersdotter (1637-02-05 - 1637)
DotterMarit Christophersdotter (1638-03-04 - 1722-11-09)
SonPehr Christophersson (1639-03-24 - )
SonMårten Christophersson (1641-05-01 - )
DotterElisabet Christophersdotter (1643-02-24 - )
SonChristopher Christophersson (1644-03-17 - 1644-05-05)
SonMatts Christophersson (1645-02-23 - )
SonAnders Christophersson (1646-09-26 - )
SonChristopher Christophersson (1648-04-23 - )
DotterAnna Christophersdotter (1650-07-14 - )
SonErich Christophersson (1652-02-22 - )
SonOlof Christophersson (1654-07-16 - )
SonSamuel Christophersson (1657-07-26 - )

Släktskap

Treedfc4bab6cc73c31f0d549498fcdChristopherMårtensson1609 - 1679family_dfc4bab6cc73c31f0d549498fcd_dfc4c8c874f248faf596564f0d5dfc4bab6cc73c31f0d549498fcd->family_dfc4bab6cc73c31f0d549498fcd_dfc4c8c874f248faf596564f0d5dfc4bdf4d81315e659c9eafe7f0MårtenFransson1569 - 1649family_dfc4bdf4d81315e659c9eafe7f0_dfc4be1541e7e781b242dd340a6dfc4bdf4d81315e659c9eafe7f0->family_dfc4bdf4d81315e659c9eafe7f0_dfc4be1541e7e781b242dd340a6dfc4be9fae65e65efb948bc4c43MatsOlofsson[1519-1549] - [1611-1629]dfc4be1541e7e781b242dd340a6MaritMatsdotter1572 - 1666dfc4be9fae65e65efb948bc4c43->dfc4be1541e7e781b242dd340a6dfc4bee20ff547514159d721859OlofPersson[1485-1519] - [1549-1599]dfc4bee20ff547514159d721859->dfc4be9fae65e65efb948bc4c43e5a6f2923a03889e5725389aa48MattsChristophersson1633 - 1636e5a6f36874f28c9dd6cda456f2cHansChristophersson1635 - e5a6f6492014b36e9ac199d5ca8PehrChristophersson1639 - e5a6f6d7c3278b3c97917ff8c32MårtenChristophersson1641 - e5a6f8243ae6be89cf5db31144cChristopherChristophersson1644 - 1644e5a6f8e4b94456a5dab4e1a6738MattsChristophersson1645 - e5a6f9a91ff5bb622113ad9407dAndersChristophersson1646 - e5a6fa3aa876b322f3fd5934a05ChristopherChristophersson1648 - e5a6fdc5fd659a2e3c1e41793ceErichChristophersson1652 - e5a6fe630815a2368783039c16bOlofChristophersson1654 - e5a6fefdef67fe1d085055af4d5SamuelChristophersson1657 - e5a705da595411c5f64b5a730a2AndersMårtensson1599 - 1674e5a7067835d15d9d0fde75dadacPehrMårtensson1603 - 1672e5a7074ccb91f4d91cdfabdf02aHansMårtensson1606 - e5a707f6ab61acc5f36b9687f9MårtenMårtensson1612 - e5a7088bb694646b56b71e6613bMattsMårtensson1614 - dfc4be1541e7e781b242dd340a6->family_dfc4bdf4d81315e659c9eafe7f0_dfc4be1541e7e781b242dd340a6dfc4a8622aa7295a00181ba235bMaritChristophersdotter1638 - 1722e5a6f410f876eb5b9596bd66f66MaritChristophersdotter1637 - 1637e5a6f798e5243c77331110294c3ElisabetChristophersdotter1643 - e5a6fac6cd71efde8fde6583f90AnnaChristophersdotter1650 - dfc4c8c874f248faf596564f0d5AnnaPehrsdotter1614 - 1688dfc4c8c874f248faf596564f0d5->family_dfc4bab6cc73c31f0d549498fcd_dfc4c8c874f248faf596564f0d5e5a709146f18efcd0b5b327114BarbroMårtensdotter1616 - e5a70a8eb2f7c9b7d1e859a9244KarinMårtensdotter1617 - family_dfc4bab6cc73c31f0d549498fcd_dfc4c8c874f248faf596564f0d5->e5a6f2923a03889e5725389aa48family_dfc4bab6cc73c31f0d549498fcd_dfc4c8c874f248faf596564f0d5->e5a6f36874f28c9dd6cda456f2cfamily_dfc4bab6cc73c31f0d549498fcd_dfc4c8c874f248faf596564f0d5->e5a6f6492014b36e9ac199d5ca8family_dfc4bab6cc73c31f0d549498fcd_dfc4c8c874f248faf596564f0d5->e5a6f6d7c3278b3c97917ff8c32family_dfc4bab6cc73c31f0d549498fcd_dfc4c8c874f248faf596564f0d5->e5a6f8243ae6be89cf5db31144cfamily_dfc4bab6cc73c31f0d549498fcd_dfc4c8c874f248faf596564f0d5->e5a6f8e4b94456a5dab4e1a6738family_dfc4bab6cc73c31f0d549498fcd_dfc4c8c874f248faf596564f0d5->e5a6f9a91ff5bb622113ad9407dfamily_dfc4bab6cc73c31f0d549498fcd_dfc4c8c874f248faf596564f0d5->e5a6fa3aa876b322f3fd5934a05family_dfc4bab6cc73c31f0d549498fcd_dfc4c8c874f248faf596564f0d5->e5a6fdc5fd659a2e3c1e41793cefamily_dfc4bab6cc73c31f0d549498fcd_dfc4c8c874f248faf596564f0d5->e5a6fe630815a2368783039c16bfamily_dfc4bab6cc73c31f0d549498fcd_dfc4c8c874f248faf596564f0d5->e5a6fefdef67fe1d085055af4d5family_dfc4bab6cc73c31f0d549498fcd_dfc4c8c874f248faf596564f0d5->dfc4a8622aa7295a00181ba235bfamily_dfc4bab6cc73c31f0d549498fcd_dfc4c8c874f248faf596564f0d5->e5a6f410f876eb5b9596bd66f66family_dfc4bab6cc73c31f0d549498fcd_dfc4c8c874f248faf596564f0d5->e5a6f798e5243c77331110294c3family_dfc4bab6cc73c31f0d549498fcd_dfc4c8c874f248faf596564f0d5->e5a6fac6cd71efde8fde6583f90family_dfc4bdf4d81315e659c9eafe7f0_dfc4be1541e7e781b242dd340a6->dfc4bab6cc73c31f0d549498fcdfamily_dfc4bdf4d81315e659c9eafe7f0_dfc4be1541e7e781b242dd340a6->e5a705da595411c5f64b5a730a2family_dfc4bdf4d81315e659c9eafe7f0_dfc4be1541e7e781b242dd340a6->e5a7067835d15d9d0fde75dadacfamily_dfc4bdf4d81315e659c9eafe7f0_dfc4be1541e7e781b242dd340a6->e5a7074ccb91f4d91cdfabdf02afamily_dfc4bdf4d81315e659c9eafe7f0_dfc4be1541e7e781b242dd340a6->e5a707f6ab61acc5f36b9687f9family_dfc4bdf4d81315e659c9eafe7f0_dfc4be1541e7e781b242dd340a6->e5a7088bb694646b56b71e6613bfamily_dfc4bdf4d81315e659c9eafe7f0_dfc4be1541e7e781b242dd340a6->e5a709146f18efcd0b5b327114family_dfc4bdf4d81315e659c9eafe7f0_dfc4be1541e7e781b242dd340a6->e5a70a8eb2f7c9b7d1e859a9244