Mats Olsson

Namn

NamnMats Olsson

Händelser och registrerade yrken

Familj

FarOlof Pehrsson (≈1580 - 1635-06-14)
MorElisabet ([1587-1590] - [1633-1669])
SysterBrita Olofsdotter (≈1610 - )
BrorMickel Olofsson (≈1615 - )
BrorGöran Olofsson (1616 - )
BrorHindrich Olofsson (≈1618 - )
SysterMalin Olofsdotter (≈1625 - )
SysterMarit Olofsdotter (1629-03-08 - )
BrorOlof Olofsson (1631-09-25 - )
SysterAnicka Olofsdotter (1633 - 1649)
MakaCarin Larsdotter (1626 - 1693-03-21)
Vigsel1647-01-24
DotterMarit Mattsdotter (1649-01-04 - )
DotterMalin Mattsdotter (1651-03-16 - )
SonOlof Mattsson (1653-07-24 - )
SonLars Mattsson (1653-07-24 - )
DotterCarin Mattsdotter (1654-12-21 - )
DotterBarbro Mattsson (1657-02-08 - )
SonPehr Mattsson (1659-10-08 - )
DotterElisabet Mattsdotter (1662-09-28 - )
SonMatts Mattsson (1665-03-24 - 1722-02-02)

Släktskap

Treedfbeab10e787dfc03d175a721d4MatsOlsson1620 - 1665family_dfbeab10e787dfc03d175a721d4_e5d47304a5f2d52fd2d1d57fe66dfbeab10e787dfc03d175a721d4->family_dfbeab10e787dfc03d175a721d4_e5d47304a5f2d52fd2d1d57fe66e5d47df3eed3d9b911fdba307e2OlofPehrsson≈1580 - 1635family_e5d47df3eed3d9b911fdba307e2_e5d47e24cb1502a13f80ef4a92e5d47df3eed3d9b911fdba307e2->family_e5d47df3eed3d9b911fdba307e2_e5d47e24cb1502a13f80ef4a92dfbe88fd1a555d989de9ff6f0f8MattsMattsson1665 - 1722e5d47766c9642ecb62fd5f71023OlofMattsson1653 - e5d477f41124fa95b5008a8d7a6LarsMattsson1653 - e5d479a057f59c8b90d097e2b0fPehrMattsson1659 - e5d4808da5b3df579162cc43815MickelOlofsson≈1615 - e5d4813854e5464b04de1e6dc47GöranOlofsson1616 - e5d481b450c4d795dbe867ac249HindrichOlofsson≈1618 - e5d48353321368e92cc0fefafa1OlofOlofsson1631 - e5d47e24cb1502a13f80ef4a92Elisabet[1587-1590] - [1633-1669]e5d47e24cb1502a13f80ef4a92->family_e5d47df3eed3d9b911fdba307e2_e5d47e24cb1502a13f80ef4a92e5d476d0284761dc6fdf8330053MalinMattsdotter1651 - e5d478771ba77857b529f67cb7dCarinMattsdotter1654 - e5d4790c149658a9dbca9dd9f16BarbroMattsson1657 - e5d47a270d51d1d047ac6b6245fElisabetMattsdotter1662 - e5d47d530b6778dffe060614bdcMaritMattsdotter1649 - e5d47304a5f2d52fd2d1d57fe66CarinLarsdotter1626 - 1693e5d47304a5f2d52fd2d1d57fe66->family_dfbeab10e787dfc03d175a721d4_e5d47304a5f2d52fd2d1d57fe66e5d4800560e248b9381011c00cfBritaOlofsdotter≈1610 - e5d482479c0120ed905f15f679fMalinOlofsdotter≈1625 - e5d482cc2c9496d4d1203ecc218MaritOlofsdotter1629 - e5d483dcc5b44be45d60c6b3fabAnickaOlofsdotter1633 - 1649family_dfbeab10e787dfc03d175a721d4_e5d47304a5f2d52fd2d1d57fe66->dfbe88fd1a555d989de9ff6f0f8family_dfbeab10e787dfc03d175a721d4_e5d47304a5f2d52fd2d1d57fe66->e5d47766c9642ecb62fd5f71023family_dfbeab10e787dfc03d175a721d4_e5d47304a5f2d52fd2d1d57fe66->e5d477f41124fa95b5008a8d7a6family_dfbeab10e787dfc03d175a721d4_e5d47304a5f2d52fd2d1d57fe66->e5d479a057f59c8b90d097e2b0ffamily_dfbeab10e787dfc03d175a721d4_e5d47304a5f2d52fd2d1d57fe66->e5d476d0284761dc6fdf8330053family_dfbeab10e787dfc03d175a721d4_e5d47304a5f2d52fd2d1d57fe66->e5d478771ba77857b529f67cb7dfamily_dfbeab10e787dfc03d175a721d4_e5d47304a5f2d52fd2d1d57fe66->e5d4790c149658a9dbca9dd9f16family_dfbeab10e787dfc03d175a721d4_e5d47304a5f2d52fd2d1d57fe66->e5d47a270d51d1d047ac6b6245ffamily_dfbeab10e787dfc03d175a721d4_e5d47304a5f2d52fd2d1d57fe66->e5d47d530b6778dffe060614bdcfamily_e5d47df3eed3d9b911fdba307e2_e5d47e24cb1502a13f80ef4a92->dfbeab10e787dfc03d175a721d4family_e5d47df3eed3d9b911fdba307e2_e5d47e24cb1502a13f80ef4a92->e5d4808da5b3df579162cc43815family_e5d47df3eed3d9b911fdba307e2_e5d47e24cb1502a13f80ef4a92->e5d4813854e5464b04de1e6dc47family_e5d47df3eed3d9b911fdba307e2_e5d47e24cb1502a13f80ef4a92->e5d481b450c4d795dbe867ac249family_e5d47df3eed3d9b911fdba307e2_e5d47e24cb1502a13f80ef4a92->e5d48353321368e92cc0fefafa1family_e5d47df3eed3d9b911fdba307e2_e5d47e24cb1502a13f80ef4a92->e5d4800560e248b9381011c00cffamily_e5d47df3eed3d9b911fdba307e2_e5d47e24cb1502a13f80ef4a92->e5d482479c0120ed905f15f679ffamily_e5d47df3eed3d9b911fdba307e2_e5d47e24cb1502a13f80ef4a92->e5d482cc2c9496d4d1203ecc218family_e5d47df3eed3d9b911fdba307e2_e5d47e24cb1502a13f80ef4a92->e5d483dcc5b44be45d60c6b3fab