Jonas Olofsson

Namn

NamnJonas Olofsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född≈1617
Död1697-01-10, Lexsjöbo, Söderbärke (W)

Familj

MakaBrijta ([1624-1649] - 1679-04-11)
Vigsel
MakaKarin Andersdotter ([1607-1627] - [1697-1707])
Vigsel
SonJonas Jonsson (1669 - [1719-1744])

Släktskap

Treedf77e72acf952a54901b236b743JonasOlofsson≈1617 - 1697family_df77e72acf952a54901b236b743_df77e74de056a050f1277f005d6df77e72acf952a54901b236b743->family_df77e72acf952a54901b236b743_df77e74de056a050f1277f005d6family_df77e72acf952a54901b236b743_df7ae8383f5571ff49b492eb03df77e72acf952a54901b236b743->family_df77e72acf952a54901b236b743_df7ae8383f5571ff49b492eb03df746f1a7f95a0e0bca8263b4b7JonasJonsson1669 - [1719-1744]df77e74de056a050f1277f005d6Brijta[1624-1649] - 1679df77e74de056a050f1277f005d6->family_df77e72acf952a54901b236b743_df77e74de056a050f1277f005d6df7ae8383f5571ff49b492eb03KarinAndersdotter[1607-1627] - [1697-1707]df7ae8383f5571ff49b492eb03->family_df77e72acf952a54901b236b743_df7ae8383f5571ff49b492eb03family_df77e72acf952a54901b236b743_df77e74de056a050f1277f005d6->df746f1a7f95a0e0bca8263b4b7