Lisbeth Andersdotter

Namn

NamnLisbeth Andersdotter

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är delvis baserad på ej kontrollerade källor.

  • Personens alla familjemedlemmar är inte utredda.

Händelser och registrerade yrken

Född1665, Malingsbo (W)
BosattJärsjö hammare, Söderbärke (W)
Död1762-08-25, Nyfors, Malingsbo (W)
Ålderdom

Familj

MorLisbeth Jacobsdotter (≈1615 - ≈1710-06-26)
MakeLars Hård (1660 - 1724-05-03)
Vigsel1684, Söderbärke (W)
MakeAnders Nilsson (1672-11-17 - 1749-09-06)
Vigsel1738-07-03, Söderbärke (W)
SonAnders Hård (1685 - 1743-05-17)
DotterCatharina Hård (≈1688-02-26 - )
SonLars Hård (1690-03-06 - 1769-06-23)
SonHård (1692 - 1696-10-25)
SonEric Hård (1693 - )
DotterMaria Hård (1695-11-09 - 1764-12-01)
SonJacob Hård (1697-12-29 - 1775-06-25)
DotterElisabeth Hård (1700-03-14 - 1773-05-25)
SonErik Hård (1702-04-08 - 1767-01-20)
DotterAnna Larsdotter (1703-12-24 - 1785-05-11)
SonEric Hård (1704 - )
SonPeter Hård (1705-11-14 - 1712)

Släktskap

Treeec377d04ac932023a59ef66a550AndersHård1685 - 1743ec3a9479e4c637d155eda9065eeLarsHård1690 - 1769ec3aa2c67535d3d3449aaad7c54EricHård1693 - ec3aa66937b3726ea90bf39dccbJacobHård1697 - 1775ec3aaaf538c35ebd4095701c6e1EricHård1704 - ec3aadb7851508354b1540211c3PeterHård1705 - 1712eccee5711f45d60156e767e1af3Hård1692 - 1696eccee5711fd9a4bc63cc0452f3ErikHård1702 - 1767defa7b2674f495e6806bec3194eLarsHård1660 - 1724family_defa7b2674f495e6806bec3194e_defa7b76a692fe206740066aa6adefa7b2674f495e6806bec3194e->family_defa7b2674f495e6806bec3194e_defa7b76a692fe206740066aa6adefa45f21f53781a15cb148457AndersNilsson1672 - 1749family_defa45f21f53781a15cb148457_defa7b76a692fe206740066aa6adefa45f21f53781a15cb148457->family_defa45f21f53781a15cb148457_defa7b76a692fe206740066aa6adefa7b76a692fe206740066aa6aLisbethAndersdotter1665 - 1762defa7b76a692fe206740066aa6a->family_defa7b2674f495e6806bec3194e_defa7b76a692fe206740066aa6adefa7b76a692fe206740066aa6a->family_defa45f21f53781a15cb148457_defa7b76a692fe206740066aa6aec3779539843c79a7d80d6a6b94LisbethJacobsdotter≈1615 - ≈1710ec3779539843c79a7d80d6a6b94->defa7b76a692fe206740066aa6adefa09bc7d7673f2f4e4493ec69ElisabethHård1700 - 1773ec3a923e6e6339e19eb9178671dCatharinaHård≈1688 - ec3aa4588ac12a015792a5497edMariaHård1695 - 1764ec3aab804e23cb3d96a24844ae7AnnaLarsdotter1703 - 1785family_defa7b2674f495e6806bec3194e_defa7b76a692fe206740066aa6a->ec377d04ac932023a59ef66a550family_defa7b2674f495e6806bec3194e_defa7b76a692fe206740066aa6a->ec3a9479e4c637d155eda9065eefamily_defa7b2674f495e6806bec3194e_defa7b76a692fe206740066aa6a->ec3aa2c67535d3d3449aaad7c54family_defa7b2674f495e6806bec3194e_defa7b76a692fe206740066aa6a->ec3aa66937b3726ea90bf39dccbfamily_defa7b2674f495e6806bec3194e_defa7b76a692fe206740066aa6a->ec3aaaf538c35ebd4095701c6e1family_defa7b2674f495e6806bec3194e_defa7b76a692fe206740066aa6a->ec3aadb7851508354b1540211c3family_defa7b2674f495e6806bec3194e_defa7b76a692fe206740066aa6a->eccee5711f45d60156e767e1af3family_defa7b2674f495e6806bec3194e_defa7b76a692fe206740066aa6a->eccee5711fd9a4bc63cc0452f3family_defa7b2674f495e6806bec3194e_defa7b76a692fe206740066aa6a->defa09bc7d7673f2f4e4493ec69family_defa7b2674f495e6806bec3194e_defa7b76a692fe206740066aa6a->ec3a923e6e6339e19eb9178671dfamily_defa7b2674f495e6806bec3194e_defa7b76a692fe206740066aa6a->ec3aa4588ac12a015792a5497edfamily_defa7b2674f495e6806bec3194e_defa7b76a692fe206740066aa6a->ec3aab804e23cb3d96a24844ae7