Elisabeth Hård

Namn

NamnElisabeth Hård
Alternativt namnElisabeth Larsdotter

Händelser och registrerade yrken

Född1700-03-14, Järsjö hammare, Söderbärke (W)
Död1773-05-25, Malingsbo (W)
Ålderdom

Familj

FarLars Hård (1660 - 1724-05-03)
MorLisbeth Andersdotter (1665 - 1762-08-25)
BrorAnders Hård (1685 - 1743-05-17)
SysterCatharina Hård (≈1688-02-26 - )
BrorLars Hård (1690-03-06 - 1769-06-23)
BrorHård (1692 - 1696-10-25)
BrorEric Hård (1693 - )
SysterMaria Hård (1695-11-09 - 1764-12-01)
BrorJacob Hård (1697-12-29 - 1775-06-25)
BrorErik Hård (1702-04-08 - 1767-01-20)
SysterAnna Larsdotter (1703-12-24 - 1785-05-11)
BrorEric Hård (1704 - )
BrorPeter Hård (1705-11-14 - 1712)
MakeLars Nyström (1695-10-28 - 1743-04-10)
Vigsel1720-10-16, Söderbärke (W)
SonAnders Larsson (1721-02-09 - 1767-05-18)
DotterCaisa Larsdotter (1723 - )
DotterElisabeth Nyström (1726-08-01 - 1801-11-30)
SonJohan Larsson (1728-08-22 - 1789-07-04)
DotterMaria Larsdotter (1729-10-14 - 1774-05-10)
SonLars Hård (1732-04-03 - 1788-07-21)
DotterMargareta Larsdotter (1734-02-16 - )
SonPetter Larsson (1737-07-05 - )
SonNils Hård (1740-04-04 - 1794-12-21)
SonErik Hammarström (1741-11-22 - 1810-06-30)
DotterStina Larsdotter (1742-12-02 - )

Släktskap

Treedefa7b2674f495e6806bec3194eLarsHård1660 - 1724family_defa7b2674f495e6806bec3194e_defa7b76a692fe206740066aa6adefa7b2674f495e6806bec3194e->family_defa7b2674f495e6806bec3194e_defa7b76a692fe206740066aa6adefd67b0d0475c4eb1b1b406d4aLarsHård[1610-1640] - [1660-1720]defd67b0d0475c4eb1b1b406d4a->defa7b2674f495e6806bec3194ee6c25596d996381c90b45e90992AndersLarsson1721 - 1767e6c2566890f2a6fdac78dc50e39JohanLarsson1728 - 1789e6c257f2a57264c668240b63cd1PetterLarsson1737 - e6c2585a451328018dd65d9aa5eLarsHård1732 - 1788e6c258c35785a73c800d025b9a3NilsHård1740 - 1794e6c25922da15a43ea2bc516293cErikHammarström1741 - 1810defa08ee4bf2d97368afa243198LarsNyström1695 - 1743family_defa08ee4bf2d97368afa243198_defa09bc7d7673f2f4e4493ec69defa08ee4bf2d97368afa243198->family_defa08ee4bf2d97368afa243198_defa09bc7d7673f2f4e4493ec69ec377d04ac932023a59ef66a550AndersHård1685 - 1743ec3a9479e4c637d155eda9065eeLarsHård1690 - 1769ec3aa2c67535d3d3449aaad7c54EricHård1693 - ec3aa66937b3726ea90bf39dccbJacobHård1697 - 1775ec3aaaf538c35ebd4095701c6e1EricHård1704 - ec3aadb7851508354b1540211c3PeterHård1705 - 1712eccee5711f45d60156e767e1af3Hård1692 - 1696eccee5711fd9a4bc63cc0452f3ErikHård1702 - 1767defa09bc7d7673f2f4e4493ec69ElisabethHård1700 - 1773defa09bc7d7673f2f4e4493ec69->family_defa08ee4bf2d97368afa243198_defa09bc7d7673f2f4e4493ec69defa7b76a692fe206740066aa6aLisbethAndersdotter1665 - 1762defa7b76a692fe206740066aa6a->family_defa7b2674f495e6806bec3194e_defa7b76a692fe206740066aa6aec3779539843c79a7d80d6a6b94LisbethJacobsdotter≈1615 - ≈1710ec3779539843c79a7d80d6a6b94->defa7b76a692fe206740066aa6adef73ef04b211702639412efd19ElisabethNyström1726 - 1801e6c255f7eac447fa81b975837f2CaisaLarsdotter1723 - e6c2572b0f274114830f7cd5554MariaLarsdotter1729 - 1774e6c257886c21448f74bffa6e0c1MargaretaLarsdotter1734 - e6c259867c81a64d662b97c7efdStinaLarsdotter1742 - ec3a923e6e6339e19eb9178671dCatharinaHård≈1688 - ec3aa4588ac12a015792a5497edMariaHård1695 - 1764ec3aab804e23cb3d96a24844ae7AnnaLarsdotter1703 - 1785family_defa7b2674f495e6806bec3194e_defa7b76a692fe206740066aa6a->ec377d04ac932023a59ef66a550family_defa7b2674f495e6806bec3194e_defa7b76a692fe206740066aa6a->ec3a9479e4c637d155eda9065eefamily_defa7b2674f495e6806bec3194e_defa7b76a692fe206740066aa6a->ec3aa2c67535d3d3449aaad7c54family_defa7b2674f495e6806bec3194e_defa7b76a692fe206740066aa6a->ec3aa66937b3726ea90bf39dccbfamily_defa7b2674f495e6806bec3194e_defa7b76a692fe206740066aa6a->ec3aaaf538c35ebd4095701c6e1family_defa7b2674f495e6806bec3194e_defa7b76a692fe206740066aa6a->ec3aadb7851508354b1540211c3family_defa7b2674f495e6806bec3194e_defa7b76a692fe206740066aa6a->eccee5711f45d60156e767e1af3family_defa7b2674f495e6806bec3194e_defa7b76a692fe206740066aa6a->eccee5711fd9a4bc63cc0452f3family_defa7b2674f495e6806bec3194e_defa7b76a692fe206740066aa6a->defa09bc7d7673f2f4e4493ec69family_defa7b2674f495e6806bec3194e_defa7b76a692fe206740066aa6a->ec3a923e6e6339e19eb9178671dfamily_defa7b2674f495e6806bec3194e_defa7b76a692fe206740066aa6a->ec3aa4588ac12a015792a5497edfamily_defa7b2674f495e6806bec3194e_defa7b76a692fe206740066aa6a->ec3aab804e23cb3d96a24844ae7family_defa08ee4bf2d97368afa243198_defa09bc7d7673f2f4e4493ec69->e6c25596d996381c90b45e90992family_defa08ee4bf2d97368afa243198_defa09bc7d7673f2f4e4493ec69->e6c2566890f2a6fdac78dc50e39family_defa08ee4bf2d97368afa243198_defa09bc7d7673f2f4e4493ec69->e6c257f2a57264c668240b63cd1family_defa08ee4bf2d97368afa243198_defa09bc7d7673f2f4e4493ec69->e6c2585a451328018dd65d9aa5efamily_defa08ee4bf2d97368afa243198_defa09bc7d7673f2f4e4493ec69->e6c258c35785a73c800d025b9a3family_defa08ee4bf2d97368afa243198_defa09bc7d7673f2f4e4493ec69->e6c25922da15a43ea2bc516293cfamily_defa08ee4bf2d97368afa243198_defa09bc7d7673f2f4e4493ec69->def73ef04b211702639412efd19family_defa08ee4bf2d97368afa243198_defa09bc7d7673f2f4e4493ec69->e6c255f7eac447fa81b975837f2family_defa08ee4bf2d97368afa243198_defa09bc7d7673f2f4e4493ec69->e6c2572b0f274114830f7cd5554family_defa08ee4bf2d97368afa243198_defa09bc7d7673f2f4e4493ec69->e6c257886c21448f74bffa6e0c1family_defa08ee4bf2d97368afa243198_defa09bc7d7673f2f4e4493ec69->e6c259867c81a64d662b97c7efd