Johan Johansson

Namn

NamnJohan Johansson

Händelser och registrerade yrken

Född[1632-1662] (beräknat)
BosattRamsberg (T)
Död[1682-1732] (beräknat)

Familj

MakaAnna Ericsdotter ([1637-1662] - [1682-1732])
Vigsel
SonJohan Johansson (1682 - 1747)

Släktskap

Treedec9eb86b37540dfc32f41b2891JohanJohansson[1632-1662] - [1682-1732]family_dec9eb86b37540dfc32f41b2891_e05931952b46267b38e03020e8fdec9eb86b37540dfc32f41b2891->family_dec9eb86b37540dfc32f41b2891_e05931952b46267b38e03020e8fdec962486124b705ec937942175JohanJohansson1682 - 1747e05931952b46267b38e03020e8fAnnaEricsdotter[1637-1662] - [1682-1732]e05931952b46267b38e03020e8f->family_dec9eb86b37540dfc32f41b2891_e05931952b46267b38e03020e8ffamily_dec9eb86b37540dfc32f41b2891_e05931952b46267b38e03020e8f->dec962486124b705ec937942175