Elin Olofsdotter

Namn

NamnElin Olofsdotter

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född≈1605, By, Norrbärke (W)
Död[1644-1675] (beräknat)

Familj

FarOlof Pehrsson (≈1570 - ≈1640)
MorAnna ([1580-1585] - )
BrorPehr Olsson (≈1610 - ≈1660)
SysterMarith Olofsdotter (≈1615 - )
SysterKarin Olofsdotter (≈1620 - )
SysterIngeborg Olofsdotter (≈1625 - )
SysterKerstin Olofsdotter (1628 - )
HalvsysterIngeborg Olofsdotter (≈1625 - 1674)
MakeOlof Hansson (≈1600 - 1683)
Vigsel≈1624
SonLars Olsson (1624 - 1688)
SonPehr Broms (1625 - 1697)
SonOlof Olsson (≈1630 - )
DotterAnna Olsdotter (≈1635 - )
SonJonas Olsson (1637 - )
SonHans Olsson (≈1640 - )
DotterMargreta Olsdotter (1644 - )

Släktskap

Treee59a5a8cf5535e7f44a423dc305OlofPehrsson≈1570 - ≈1640dd9e58f24573cf42ccd2bdc8cc0IngeborgOlofsdotter≈1625 - 1674e59a5a8cf5535e7f44a423dc305->dd9e58f24573cf42ccd2bdc8cc0family_e59a5a8cf5535e7f44a423dc305_e55a07ef50c6181b2e5878fdd52e59a5a8cf5535e7f44a423dc305->family_e59a5a8cf5535e7f44a423dc305_e55a07ef50c6181b2e5878fdd52e55a10db23026b507b840a1b663PehrLarsson≈1530 - ≈1610e55a10db23026b507b840a1b663->e59a5a8cf5535e7f44a423dc305e55a13b89a47cedd74a15f5a408LarsPehrsson≈1500 - ≈1560family_e55a13b89a47cedd74a15f5a408_e55a146c1436f0b79f9ae4802e55a13b89a47cedd74a15f5a408->family_e55a13b89a47cedd74a15f5a408_e55a146c1436f0b79f9ae4802dd8e38a3a5e227120e0f83c62d2PehrBroms1625 - 1697e55a00bfb4d58185759e574ffc5LarsOlsson1624 - 1688e55a018cae25880c4f7174196e0OlofOlsson≈1630 - e55a027bb7264fb21451414606eJonasOlsson1637 - e55a02ff8bc57a8b7c3975adae1HansOlsson≈1640 - de93169ac4e655c2399893051eaOlofHansson≈1600 - 1683family_de93169ac4e655c2399893051ea_de9316d07307df2587bfee5bc4bde93169ac4e655c2399893051ea->family_de93169ac4e655c2399893051ea_de9316d07307df2587bfee5bc4be55a0927af81002230dfcba55bbPehrOlsson≈1610 - ≈1660de9316d07307df2587bfee5bc4bElinOlofsdotter≈1605 - [1644-1675]de9316d07307df2587bfee5bc4b->family_de93169ac4e655c2399893051ea_de9316d07307df2587bfee5bc4be55a07ef50c6181b2e5878fdd52Anna[1580-1585] - e55a07ef50c6181b2e5878fdd52->family_e59a5a8cf5535e7f44a423dc305_e55a07ef50c6181b2e5878fdd52e55a146c1436f0b79f9ae4802Påhlsdotter≈1500 - [1530-1580]e55a146c1436f0b79f9ae4802->family_e55a13b89a47cedd74a15f5a408_e55a146c1436f0b79f9ae4802e55a01fca915c841cb80d0e53d9AnnaOlsdotter≈1635 - e55a03b6da05ab4204c891167a0MargretaOlsdotter1644 - e55a09f640d22c819f4603fd200MarithOlofsdotter≈1615 - e55a0a9ef1552d422cc82ba4d49IngeborgOlofsdotter≈1625 - e55a0f8d1897d3be185128c7bc4KarinOlofsdotter≈1620 - e55a101b3dd654eab2219c32384KerstinOlofsdotter1628 - family_e59a5a8cf5535e7f44a423dc305_e55a07ef50c6181b2e5878fdd52->e55a0927af81002230dfcba55bbfamily_e59a5a8cf5535e7f44a423dc305_e55a07ef50c6181b2e5878fdd52->de9316d07307df2587bfee5bc4bfamily_e59a5a8cf5535e7f44a423dc305_e55a07ef50c6181b2e5878fdd52->e55a09f640d22c819f4603fd200family_e59a5a8cf5535e7f44a423dc305_e55a07ef50c6181b2e5878fdd52->e55a0a9ef1552d422cc82ba4d49family_e59a5a8cf5535e7f44a423dc305_e55a07ef50c6181b2e5878fdd52->e55a0f8d1897d3be185128c7bc4family_e59a5a8cf5535e7f44a423dc305_e55a07ef50c6181b2e5878fdd52->e55a101b3dd654eab2219c32384family_e55a13b89a47cedd74a15f5a408_e55a146c1436f0b79f9ae4802->e55a10db23026b507b840a1b663family_de93169ac4e655c2399893051ea_de9316d07307df2587bfee5bc4b->dd8e38a3a5e227120e0f83c62d2family_de93169ac4e655c2399893051ea_de9316d07307df2587bfee5bc4b->e55a00bfb4d58185759e574ffc5family_de93169ac4e655c2399893051ea_de9316d07307df2587bfee5bc4b->e55a018cae25880c4f7174196e0family_de93169ac4e655c2399893051ea_de9316d07307df2587bfee5bc4b->e55a027bb7264fb21451414606efamily_de93169ac4e655c2399893051ea_de9316d07307df2587bfee5bc4b->e55a02ff8bc57a8b7c3975adae1family_de93169ac4e655c2399893051ea_de9316d07307df2587bfee5bc4b->e55a01fca915c841cb80d0e53d9family_de93169ac4e655c2399893051ea_de9316d07307df2587bfee5bc4b->e55a03b6da05ab4204c891167a0