Laurentius Olai

Namn

NamnLaurentius Olai (Efternamn saknas)

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född1514
Död[1571-1594] (beräknat)
YrkeKyrkoherde

Familj

FarOlof ([1470-1490] - [1540-1560])
MakaN N
DotterBrita Larsdotter ([1570-1575] - 1660)

Anteckningar

Kyrkoherde i Villberga, Uppland.

Släktskap

Treede90085a89d74151c612cf8364eLaurentius Olai1514 - [1571-1594]de900743a5b6f5d0d588b02b8adBritaLarsdotter[1570-1575] - 1660de90085a89d74151c612cf8364e->de900743a5b6f5d0d588b02b8adde92ec77350cda1f3db54fbc8bOlof[1470-1490] - [1540-1560]de92ec77350cda1f3db54fbc8b->de90085a89d74151c612cf8364e