Brita Larsdotter

Namn

NamnBrita Larsdotter

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född[1570-1575] (beräknat), Villberga (C)
Död1660, Kumla, Örebro län

Familj

FarLaurentius Olai (1514 - [1571-1594])
MakeChristoperus Stephani Bellinius ([1529-1572] - 1608-05-12)
SonSamuel Christoffersson ([1590-1608] - 1639)

Släktskap

Treede90085a89d74151c612cf8364eLaurentius Olai1514 - [1571-1594]de900743a5b6f5d0d588b02b8adBritaLarsdotter[1570-1575] - 1660de90085a89d74151c612cf8364e->de900743a5b6f5d0d588b02b8adde92ec77350cda1f3db54fbc8bOlof[1470-1490] - [1540-1560]de92ec77350cda1f3db54fbc8b->de90085a89d74151c612cf8364ede90063cdaa358eef5110b2a513SamuelChristoffersson[1590-1608] - 1639de90071116e5d7def99f753fdc2Christoperus StephaniBellinius[1529-1572] - 1608family_de90071116e5d7def99f753fdc2_de900743a5b6f5d0d588b02b8adde90071116e5d7def99f753fdc2->family_de90071116e5d7def99f753fdc2_de900743a5b6f5d0d588b02b8adde900743a5b6f5d0d588b02b8ad->family_de90071116e5d7def99f753fdc2_de900743a5b6f5d0d588b02b8adfamily_de90071116e5d7def99f753fdc2_de900743a5b6f5d0d588b02b8ad->de90063cdaa358eef5110b2a513