Christoperus Stephani Bellinius

Namn

NamnChristoperus Stephani Bellinius

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född[1529-1572] (beräknat), Bälinge (C)
Död1608-05-12, Irsta (U)
YrkeKyrkoherde
YrkeRiksdagsman

Familj

FarStephanus Andreae Bellinius (1509 - 1583)
MakaBrita Larsdotter ([1570-1575] - 1660)
SonSamuel Christoffersson ([1590-1608] - 1639)

Släktskap

Treede90071116e5d7def99f753fdc2Christoperus StephaniBellinius[1529-1572] - 1608family_de90071116e5d7def99f753fdc2_de900743a5b6f5d0d588b02b8adde90071116e5d7def99f753fdc2->family_de90071116e5d7def99f753fdc2_de900743a5b6f5d0d588b02b8adde9007bad37646c8d0e5a6a799bStephanus AndreaeBellinius1509 - 1583de9007bad37646c8d0e5a6a799b->de90071116e5d7def99f753fdc2de90063cdaa358eef5110b2a513SamuelChristoffersson[1590-1608] - 1639de900743a5b6f5d0d588b02b8adBritaLarsdotter[1570-1575] - 1660de900743a5b6f5d0d588b02b8ad->family_de90071116e5d7def99f753fdc2_de900743a5b6f5d0d588b02b8adfamily_de90071116e5d7def99f753fdc2_de900743a5b6f5d0d588b02b8ad->de90063cdaa358eef5110b2a513