Samuel Christoffersson

Namn

NamnSamuel Christoffersson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född[1590-1608] (beräknat)
Död1639, Västerås, Västmanlands län
YrkeStadsskrivare
YrkeRådman

Familj

FarChristoperus Stephani Bellinius ([1529-1572] - 1608-05-12)
MorBrita Larsdotter ([1570-1575] - 1660)
MakaAnna Pedersdotter ([1575-1615] - 1655-10-10)
DotterMarina Samuelsdotter ([1612-1625] - 1666)

Släktskap

Treede90063cdaa358eef5110b2a513SamuelChristoffersson[1590-1608] - 1639family_de90063cdaa358eef5110b2a513_de900696c65357bceef0a01b61ede90063cdaa358eef5110b2a513->family_de90063cdaa358eef5110b2a513_de900696c65357bceef0a01b61ede90071116e5d7def99f753fdc2Christoperus StephaniBellinius[1529-1572] - 1608family_de90071116e5d7def99f753fdc2_de900743a5b6f5d0d588b02b8adde90071116e5d7def99f753fdc2->family_de90071116e5d7def99f753fdc2_de900743a5b6f5d0d588b02b8adde9007bad37646c8d0e5a6a799bStephanus AndreaeBellinius1509 - 1583de9007bad37646c8d0e5a6a799b->de90071116e5d7def99f753fdc2de90085a89d74151c612cf8364eLaurentius Olai1514 - [1571-1594]de900743a5b6f5d0d588b02b8adBritaLarsdotter[1570-1575] - 1660de90085a89d74151c612cf8364e->de900743a5b6f5d0d588b02b8adde92ec77350cda1f3db54fbc8bOlof[1470-1490] - [1540-1560]de92ec77350cda1f3db54fbc8b->de90085a89d74151c612cf8364ede900743a5b6f5d0d588b02b8ad->family_de90071116e5d7def99f753fdc2_de900743a5b6f5d0d588b02b8adde3c53881de78ae8f1e0e3d4709MarinaSamuelsdotter[1612-1625] - 1666de900696c65357bceef0a01b61eAnnaPedersdotter[1575-1615] - 1655de900696c65357bceef0a01b61e->family_de90063cdaa358eef5110b2a513_de900696c65357bceef0a01b61efamily_de90063cdaa358eef5110b2a513_de900696c65357bceef0a01b61e->de3c53881de78ae8f1e0e3d4709family_de90071116e5d7def99f753fdc2_de900743a5b6f5d0d588b02b8ad->de90063cdaa358eef5110b2a513