Karin Jönsdotter

Namn

NamnKarin Jönsdotter

Forskningsstatus

  • Viss information om död eller sena år har ej hittats i förväntade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född≈1654 (beräknat)
BosattSävesbo, Söderbärke (W)
Död[1715-1729] (beräknat)

Familj

MakeMichel Jonsson (≈1646 - ≈1711-09-29)
Vigsel[1672-1674] (beräknat)
DotterSara Michelsdotter (1674 - )
DotterAnna Michelsdotter (1679 - )
DotterKerstin Michelsdotter (1683 - )
SonPehr Michelsson (1684 - )
SonJonas Michelsson ([1680-1686] - 1756-08-27)
SonLars Michelsson (1688 - )
DotterMargareta Michelsdotter (1695 - )
DotterKarin Michelsdotter (1697 - )
DotterAnna Michelsdotter (1700 - )
SonErik Michelsson (1702-05-21 - )

Släktskap

Treede4f8646c972a012c5c314e2dfeJonasMichelsson[1680-1686] - 1756e1c4169cf412906ca08a5067bb8PehrMichelsson1684 - e1c4172a9997b876293a1152d1eLarsMichelsson1688 - e1c41ac9eb91f41dbb440fd01ErikMichelsson1702 - de4fa6fb12c437c6c46d619834dMichelJonsson≈1646 - ≈1711family_de4fa6fb12c437c6c46d619834d_de4fa74ae9e524011f6f32956c4de4fa6fb12c437c6c46d619834d->family_de4fa6fb12c437c6c46d619834d_de4fa74ae9e524011f6f32956c4de4fa74ae9e524011f6f32956c4KarinJönsdotter≈1654 - [1715-1729]de4fa74ae9e524011f6f32956c4->family_de4fa6fb12c437c6c46d619834d_de4fa74ae9e524011f6f32956c4e1c413f5a912d311f18d80f2d46SaraMichelsdotter1674 - e1c414a6da552e94e73b7b689afAnnaMichelsdotter1679 - e1c41555dcb7f133e9b070b4de9KerstinMichelsdotter1683 - e1c417e2e1975d34a236a6929b6MargaretaMichelsdotter1695 - e1c418a2c638352e79380a7af5KarinMichelsdotter1697 - e1c419197c659dee666fad600c8AnnaMichelsdotter1700 - family_de4fa6fb12c437c6c46d619834d_de4fa74ae9e524011f6f32956c4->de4f8646c972a012c5c314e2dfefamily_de4fa6fb12c437c6c46d619834d_de4fa74ae9e524011f6f32956c4->e1c4169cf412906ca08a5067bb8family_de4fa6fb12c437c6c46d619834d_de4fa74ae9e524011f6f32956c4->e1c4172a9997b876293a1152d1efamily_de4fa6fb12c437c6c46d619834d_de4fa74ae9e524011f6f32956c4->e1c41ac9eb91f41dbb440fd01family_de4fa6fb12c437c6c46d619834d_de4fa74ae9e524011f6f32956c4->e1c413f5a912d311f18d80f2d46family_de4fa6fb12c437c6c46d619834d_de4fa74ae9e524011f6f32956c4->e1c414a6da552e94e73b7b689affamily_de4fa6fb12c437c6c46d619834d_de4fa74ae9e524011f6f32956c4->e1c41555dcb7f133e9b070b4de9family_de4fa6fb12c437c6c46d619834d_de4fa74ae9e524011f6f32956c4->e1c417e2e1975d34a236a6929b6family_de4fa6fb12c437c6c46d619834d_de4fa74ae9e524011f6f32956c4->e1c418a2c638352e79380a7af5family_de4fa6fb12c437c6c46d619834d_de4fa74ae9e524011f6f32956c4->e1c419197c659dee666fad600c8