Daniel Danielsson

Namn

NamnDaniel Danielsson

Händelser och registrerade yrken

Född[1630-1660] (beräknat)
Död1706, Vikbyn, Hedemora (W)

Familj

MakaElisabet Persdotter ([1640-1660] - 1727-05-14)
Vigsel[1660-1680] (beräknat)
SonDaniel Danielsson (≈1680-06-24 - 1738-11-28)

Släktskap

Treede427f96c0d3fa8c8527a38c961DanielDanielsson[1630-1660] - 1706family_de427f96c0d3fa8c8527a38c961_de427fef76f6bbd63444a0e7144de427f96c0d3fa8c8527a38c961->family_de427f96c0d3fa8c8527a38c961_de427fef76f6bbd63444a0e7144de426fea49eb1457fc2eb3dc33DanielDanielsson≈1680 - 1738de427fef76f6bbd63444a0e7144ElisabetPersdotter[1640-1660] - 1727de427fef76f6bbd63444a0e7144->family_de427f96c0d3fa8c8527a38c961_de427fef76f6bbd63444a0e7144family_de427f96c0d3fa8c8527a38c961_de427fef76f6bbd63444a0e7144->de426fea49eb1457fc2eb3dc33